Mijn eerste tussenkomst in de plenaire vergadering van 18.10

 Gisteren kwam ik de eerste keer namens de CD&Vtussen in de plenaire vergadering. Het ging over het wetsontwerp dat  bepaalt dat er sociale verkiezingen moeten worden gehouden in bedrijven vanaf 100 werkenemers.  Mijn tussenkomst ging over vier zaken:

–  akkoord met het wetsontwerp

– vorige regering heeft onze wetgeving niet aangepast aan de Europese rcihtlijn waardoor we zeer hoge boetes riskeren.

– persoonlijk tevreden dat mijn amendement werd goedgekeurd waardoor in PWA’s met dienstenchequewerknemers nu ook sociale verkiezingen moeten gehouden worden

– enkele vragen aan de minister.  

Hieronder vind je de integrale tekst van mijn tussenkomst zoals die is opgenomen in het verslag van de Kamer (kan je ook raadplegen op www.dekamer.be)

Tussenkomst in de kamer te bekijken via

http://www.lachambre.be/streaming/getPage.asp?page=2&itemGUID=20071018-1&original=true

Stefaan Vercamer (CD&V – N-VA):

Mijnheer de voorzitter, beste collega’s,

onze CD&V-fractie draagt het sociaal overleg hoog in het vaandel. Het voorliggend wetsontwerp, dat totstandgekomen is op vraag van de sociale partners, komt tegemoet aan de vraag uitvoering te geven aan de optie van de sociale partners om de drempels van 2004 te hanteren voor de sociale verkiezingen van 2008. Bovendien gaat de inhoud van het voorliggend wetsontwerp over de manier waarop het sociaal overleg in ons land werkt. Het wetsontwerp is dan ook een goede eerste stap, opdat de organisatie van de sociale verkiezingen op een goede manier zou kunnen gebeuren. Het kan dus ook op onze goedkeuring rekenen.

Maar onze CD&V-fractie draagt ook Europa hoog in het vaandel. Wij zijn ondertussen jammer genoeg een slechte Europese leerling geworden. Dat vele Europese richtlijnen die in ons land jarenlang zonder omzetting blijven, is al langer een doorn in ons oog. Zo is onder meer de Europese richtlijn inzake het recht van  werknemers op informatie, die van 2002 dateert en die in 2005 al omgezet moest zijn in intern recht, uitgebleven. De Europese Commissie heeft ondertussen de procedure gestart. Er hangen ons ter zake dus zware boetes en dwangsommen boven het hoofd.

Onderhavig wetsontwerp is een eerste stap in de organisatie van de sociale verkiezingen maar biedt geen conformiteit aan de Europese richtlijn. Het heeft geen zin ons hier vandaag uit te putten in lange discussies en beschuldigingen heen en weer over hoe het zover is kunnen komen. Het is beter onze energie te richten op hoe wij onze wetgeving op korte termijn conform de richtlijn kunnen maken. Cruciaal daarbij zal het akkoord zijn van de sociale partners, die eind november ter zake een oplossing willen. Maar meteen moeten wij daaraan toevoegen dat de minister in de commissie voor de Sociale Zaken heeft gesteld dat uit zijn contacten met de Commissie is gebleken dat de Commissie geen genoegen zal nemen met een oplossing die pas begint te werken bij de sociale verkiezingen van 2012. Al die elementen maken het niet gemakkelijk om tot een duurzame oplossing te komen. Maar er is ook goed nieuws, want er was zeer grote eensgezindheid in de commissie voor de Sociale Zaken en dat is zeker een opsteker. Ook de wil van de sociale partners om tot een oplossing te komen, is reden tot gematigd optimisme.

Persoonlijk ben ik erg tevreden dat we van het wetsontwerp gebruik hebben kunnen maken om de toepassingssfeer van de sociale verkiezingen uit te breiden tot de dienstenchequeondernemingen die deel uitmaken van een PWA. De PWA’ers hebben tot nu toe een eigen overlegorgaan en dat zal ook zo behouden blijven. Er was echter nog geen georganiseerd overleg voor de dienstenchequewerknemers in de PWA’s, zelfs als het om meer dan 50 of 100 werknemers gaat. Voortaan zullen die dienstenchequeafdelingen ook onder de wetgeving op de sociale verkiezingen vallen.

Tot slot heb ik nog enkele vragen aan de minister. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de commissie voor de Sociale Zaken kondigde hij aan dat er een tweede wetsontwerp zou volgen over het onderwerp. Daarin zouden de bepalingen worden opgenomen die normaal gezien voor iedere sociale verkiezing in een KB worden opgenomen. Aangezien wij in lopende zaken zijn, vond de minister het raadzaam om deze keer met een wetsontwerp te werken. Voor zover ik weet, is  dat wetsontwerp nog niet ingediend. Wanneer zal dat gebeuren? Blijft het bij dat ene, bijkomende wetsontwerp?

Sociale verkiezingen veronderstellen ook uitgebreide procedures met precieze tijdslimieten. De sociale partners kunnen momenteel nog geen handleidingen schrijven of software ontwikkelen. Het ministerie kan ook nog geen omzendbrieven voorbereiden, want er is nog geen verkiezingsreglementering. Welke initiatieven zal de minister nemen, opdat de verkiezingsreglementering zo snel mogelijk van kracht zal zijn en in welke timing voorziet hij daarvoor? Welke andere voorbereidende maatregelen heeft de minister genomen om de goede organisatie van de sociale verkiezingen te verzekeren? Rijzen er daarbij eventueel bijkomende moeilijkheden?De

voorzitter: Dank u, mijnheer Vercamer, voor

uw maidenspeech. (Applaus)

Advertenties

Eén reactie to “Mijn eerste tussenkomst in de plenaire vergadering van 18.10”

  1. Gugg Says:

    Jij sprak duidelijk alleen namens CD&V? Lijkt me ook logisch, aangezien jij een exponent bent van de ACW-vleugel, ergo Belgicistisch.

    En heb je nu wel of niet de ‘solidariteits’-petitie ondertekend?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: