Kruishoutem op een zondagmorgen: CD&V een menselijke en verantwoordelijke partij nationaal en lokaal

Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Kruishoutem. Er was ook veel “schoon” volk: onze algemeen voorzitster Marianne Thyssen, het ganse schepencollege van Kruishoutem, de OCMW-voorzitter, de raadsleden, bestuursleden en militanten, mijn collega’s Jenne (Kamer) en Cindy (Vlaams).

kruishoutemimg_1339

De lokale voorzitter, Marc Staels, vertolkte op een treffende manier de politieke actualiteit van de voorbije weken. Ik laat hem even aan het woord:
“Als kleine en open economie kan België geen wereldcrisis keren. Er kunnen wel belangrijke stimulansen gegeven worden om de gevolgen van de crisis voor de mensen te verzachten en het vertrouwen in de economie te herstellen.
Daarom kwamen zowel de Vlaamse als de Federale regering naar buiten met verstandige en realistische herstelplannen die duidelijk een christendemocratische stempel dragen.
Voor CD&V zijn er vijf krachtlijnen bij de aanpak van de crisis.
De huidige crisis bewijst het failliet van het ultraliberalisme. Van de weeromstuit vervallen in het oude staatssocialisme zou een zware vergissing zijn. CD&V blijft overtuigd voorstander van een sociale markteconomie. De markt, het vrije ondernemen, creëert welvaart doch de overheid stuurt, corrigeert en geeft impulsen waar nodig.
Ten tweede houden wij meer dan ooit vast aan ons systeem van de sociale zekerheid dat in economisch zware tijden vertrouwen en zekerheid biedt aan de mensen.
Noodzakelijk is ook een overheid die op korte termijn het vertrouwen herstelt en op lange termijn maatregelen neemt die onze economie versterken. Er dient echter verstandig te werk gegaan. Het pensioengeld van de toekomst mag niet opgesoupeerd worden, de rekening mag niet doorgeschoven worden naar onze kinderen en kleinkinderen.
Ten vierde, om enige invloed te kunnen uitoefenen op de economische werkelijkheid kunnen wij als klein land dit slechts doen in een hecht Europees verband.
Tenslotte blijft de staatshervorming een belangrijk deel uitmaken van onze economische visie. Hoe beter onze staatsstructuren functioneren des te doeltreffender kan de overheid optreden.

CD&V is een verantwoordelijke en menselijke partij.
De voorbije politieke crisis laat diepe sporen na.
Met het ontslag van Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Inge Vervotte zetten drie van onze beste mensen tijdelijk een stap terug.
Ministers die zich de voorbije maanden elke dag met hart en ziel hebben ingezet voor een christendemocratisch beleid.
Het is moeilijk slikken dat enkel CD&V’ers die verdacht gemaakt worden zonder enig bewijs het veld moeten ruimen, terwijl liberalen met boter op het hoofd promoveren of blijven zitten in de regering.
Ook in moeilijke momenten blijft CD&V een grote verantwoordelijkheid dragen. De huidige socio-economische realiteit heeft een krachtdadig beleid nodig. Daarom werd er consequent geijverd voor een snelle opstart van een nieuwe stabiele regering tot 2011.
Met de ploeg rond Premier Herman Van Rompuy is men erin geslaagd om vertrouwen te wekken voor de toekomst.. ”

Zondagmorgen werd ook de burgemeesterswissel in Kruishoutem voorgesteld.

Een warm welkom aan Joop Verzele en een welgemeend woord van dank aan afscheidnemend burgemeester Paul Tant (die ook meer dan 25 jaar de volksvertegenwoordiger van de regio was en die ik nu heb mogen opvolgen sedert de laatste verkiezingen van juni 2007).

Marc Staels opnieuw:
“In Kruishoutem staan we met de jaarwisseling ook voor een keerpunt.
Er was voorzien na de verkiezingen dat in de loop van deze legislatuur de burgemeester zou opgevolgd worden.
Met de aankondiging op de nieuwjaarsreceptie zondag laatstleden krijgt dit concreet vorm en wordt burgemeester Paul Tant opgevolgd door eerste schepen Joop Verzele.
Verder zal ook Hannelore Verzele het college vervoegen als schepen van jeugd, cultuur en juridische aangelegenheden.
Wij wensen het vernieuwde college, onder de leiding van Joop, alle succes toe voor de toekomst bij het besturen van de gemeente.
Het is onmiskenbaar de verdienste van Paul Tant dat er in de loop der jaren steeds tijdig gelegenheid gegeven werd aan jonge mensen om deel te nemen aan het beleid. Zo kunnen wij nu terug vallen op een groep bekwame bestuurders.
De vrienden te Kruishoutem, zijn dorpsgenoten, vormen de motor van de politieke loopbaan van Paul Tant.
Zowel op het lokale als het nationale vlak waren de mensen rondom hem in zijn gemeente, de toetssteen voor zijn handelen.
In deze tijden spreekt men vaak over het creëren van waarde.
Wel in Kruishoutem werd de voorbije 32 jaar waarde gecreëerd voor de mensen.
Waarde door vorm te geven aan een aangename woonomgeving.
Waarde door degelijke socio-culturele voorzieningen en een moderne infrastructuur uit te bouwen.
Waarde door ondernemingen aan te trekken en werk te verschaffen.
Kruishoutem is werkelijk een gemeente geworden waar het goed is om te leven te wonen en te werken.
Zoals de historicus de gebeurtenissen en realisaties bekijkt van op enige afstand in de tijd,
Zoals de kunstschilder enkele passen terugtreedt om de totaliteit van het werk te beoordelen
Zo zullen wij zien, bij het terugkijken naar de verwezenlijkingen van de voorbije 32 jaar, doorheen de relativiteit van de tijd en de ruimte, dat de enige constante gevormd wordt door de deskundigheid, de werkkracht en het leiderschap van de burgemeester.
Dank u Paul Tant”

Ook van mijn kant een succesvolle start toegewenst aan Joop en zijn ploeg en een welgemeend dank u wel aan Paul Tant, op wiens parlementaire ervaring ik nog regelmatig eens beroep zal mogen doen heeft hij mij beloofd.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: