Mijn resolutie werd donderdag in de Plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd.

Tijdens de laatste zitting van de plenaire vergadering van de Kamer (vorige week donderdag) werd de resolutie over “Waardig Werk” door de plenaire vergadering goedgekeurd. Op het Vaams Belang en Lijst Dedecker na stemden alle partijen voor. Met deze resolutie, die ik samen met Wouter De Vriendt vanGroen! schreef , doen we een aantal aanbevelingen aan de regering om in een geglobaliseerde wereld ook een aantal sociale en milieunormen te respecteren en bij niet naleving ervan sancties op te leggen. Samen met Wouter De Vriendt schreef ik een opiniestuk over deze resolutie. Je vindt de integrale tekst ervan hier onder.

Opiniestuk: “ongecontroleerde globalisering krijgt een onmenselijk gelaat”

In september 2000 beslisten de VN om tegen 1 januari 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Ondermeer zou de armoede in de wereld tegen dan gehalveerd moeten zijn. Voor een wereldgemeenschap die zeer snel meer dan 1000 miljard kon vrijmaken voor de redding van de banken en het financieel systeem, is dit een zee van tijd. Of niet?

Iedereen is het er intussen wel over eens dat ‘werk’ een hefboom is in de strijd tegen armoede. Tenminste als het over ‘waardig werk’ gaat. Daarom werd ‘Waardig Werk’ in 2005 als Millenniumdoelstelling toegevoegd. Twee jaar later, in 2007, startte het Wereld Sociaal Forum in Nairobi de campagne ‘Decent Work, Decent Life’. In eigen land stak 11.11.11. het vuur aan de lont met een Waardig Werk-campagne gesteund door de grootste NGO’s, vakbonden en sociale organisaties.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is ‘waardig werk’ vrij gekozen werk, met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt, met respect voor fundamentele arbeidsrechten (zoals gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van vereniging of verbod op dwang- en kinderarbeid) en met de mogelijkheid voor werknemers om hun rechten te verdedigen via democratisch verkozen en onafhankelijke vakbonden.

Wat is de stand van zaken op onze planeet? De helft van alle werknemers verdient minder dan 1,5 euro per dag. 1,8 miljard mensen werken zonder contract en sociale bescherming. Dwangarbeid is voor 12 miljoen mensen een dagelijkse realiteit. Meer dan de helft van alle werknemers mogen of kunnen zich niet in vakbonden verenigen. Dit zijn ontstellende cijfers voor de 21ste eeuw. De economische crisis komt bovendien keihard aan. Volgens de IAO zijn er tussen 2007 en 2009 maar liefst 200 miljoen werkende armen bij gekomen en de VN voorspelt dit jaar 90 miljoen méér mensen in extreme armoede. De gestage vooruitgang sinds het begin van dit millennium wordt door de recessie in één klap teniet gedaan. De verantwoordelijkheid van het casinokapitalisme is ook op dat vlak immens.

Als we geconfronteerd met deze cijfers niet willen vervallen in politieke lethargie, moet één misvatting dringend de wereld uit. De globalisering volgt haar eigen logica. Vandaar de nood aan naleving van sociale en milieunormen. En de controle erop van internationale organisaties zoals de IAO, OESO, VN, WHO… Hiervoor is politieke wil nodig.

Gisteren werd een bescheiden stap in de goede richting gezet. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde ons voorstel van resolutie goed dat instrumenten aanreikt en aanbevelingen doet om globalisering te sturen door sterkere sociale en milieunormen.

Globalisering mag dan wel nieuwe kansen bieden, ze creërt volgens ons ook pertinente ongelijkheden. Zo is verplichte integratie van zwakke Afrikaanse economieën in de vrije wereldmarkt voor de betrokken landen vaak destructief en ontneemt hen dit kansen op ontwikkeling. Sociale normen, milieubescherming en mensenrechten mogen niet langer ondergeschikt zijn aan economisch beleid of handelsverdragen. In de resolutie bekleedt het streven naar ‘waardig werk’ een centrale plaats. Wij stellen vast dat overheden verwikkeld zijn in een voortdurende concurrentieslag en arbeidsregels versoepelen om zoveel mogelijk investeringen aan te trekken. Deze race to the bottom is voor werknemers en arbeiders bijzonder nefast. Vandaar onze vraag aan de regering om ‘Waardig Werk’ een centrale plaats te geven in het Belgisch en internationaal ontwikkelingsbeleid.

In de goedgekeurde resolutie vraag het parlement aan de federale regering om in de internationale organisaties te ijveren voor sterkere sociale, milieu en arbeidsnormen. Een belangrijk onderdeel van de resolutie wil de bestaande OESO-richtlijnen opwaarderen van aanbevelingen tot bindende regelgeving. Deze richtlijnen handelen over fundamentele arbeidsrechten, respect voor internationale milieuconventies, de strijd tegen corruptie enzovoort. En dit zowel voor nationale als multinationale bedrijven die actief zijn in het buitenland. Ook dienen in alle handels- en investeringsakkoorden sociale en milieuclausules te worden toegevoegd. Het parlement wil het Nationaal Contactpunt dat klachten behandelt over mogelijke niet-naleving van de richtlijnen door ondernemingen gevoelig versterken. De regering moet tevens alles in het werk stellen opdat het klachtenmechanisme van de IAO bindende uitspraken kan doen en in geval van schendingen sancties kan opleggen. Dit zou effectief een grote vooruitgang betekenen. Multinationals moeten zich onderwerpen aan bindende sociale en milieuregels. Wij vragen dat het Belgisch Voorzitterschap van de EU in 2010 bijzondere aandacht besteedt aan deze resolutie.

Groen! en CD&V zijn als initiatiefnemers bijzonder tevreden met het brede politieke draagvlak voor een tekst die de globalisering aan sterkere regels wil onderwerpen. Maar het echter werk begint pas vandaag. Om méér te zijn dan een blaadje papier, dient de regering onze resolutie in daden om te zetten. Het is aan ons, parlementsleden van oppositie en meerderheid, om hier waakzaam op toe te zien en ons controlerecht naar eer en geweten uit te oefenen.

 

Wouter De Vriendt, Volksvertegenwoordiger Groen!

Stefaan Vercamer, Volksvertegenwoordiger CD&V

 

De tekst van de goedgekeurde resolutie is te raadplegen op de website van de Kamer: www.dekamer.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: