Voor het einde van het jaar ‘sociale dienstencheques’ via het OCMW!

Ik bevroeg Minister Milquet vorige week over het uitblijven van het beloofde KB inzake de sociale dienstencheques.

Het antwoord van de Minister op mijn parlementaire vraag was bevredigend:

De Minister kon mij melden dat het beloofde KB inzake de sociale dienstencheques klaar is. Dit betekent dat voor het einde van het jaar de OCMW’s sociale dienstencheques zullen ontvangen en zullen kunnen verkopen aan hun begunstigden en een doelpubliek die ze het meest relevant achten. Over de prijs moet nog worden overlegd met de OCMW’s, maar men denkt momenteel aan 2 of 3 euro per stuk. De sociale dienstencheques worden over de OCMW’s verdeeld volgens volgende verdeelsleutel: de ene helft op basis van het aantal personen die op 1 januari van het kalenderjaar in de gemeente genieten van een verhoogde tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering, de andere helft op basis van het aantal personen die op 1 januari van het betrokken kalenderjaar recht hebben op sociale integratie”, aldus Stefaan Vercamer.

Het KB voorziet er ook in dat de sociale dienstencheques alleen kunnen worden toegekend aan mensen met een laag inkomen, zoals dit trouwens ook geldt voor de verwarmingstoelage.

Het staat het OCMW vrij om onder de gebruikers met lage inkomens prioritaire gebruikers te bepalen die zich in de meest kwetsbare situatie bevinden. Dit zijn bijvoorbeeld eenoudergezinnen en personen die genieten van het gewaarborgd inkomen voor ouderen. Het krijgen van zo’n sociale dienstencheque kan evenwel onder geen beding als een individueel recht worden beschouwd.

Ten slotte gaf de Minister nog mee dat de sociale dienstencheques enkel gebruikt kunnen worden voor diensten die tegelijkertijd ook thuiszorghulp aanbieden. Dit is een zeer positief gegeven omdat de doelgroep relatief gemeenschappelijk is met die van de gezinshulp en het is inderdaad belangrijk erover te waken dat de sociale dienstencheque de gezinshulp niet verdringt. De diensten voor gezinshulp zullen dus over de noden van de gebruiker kunnen oordelen en zullen die hetzij naar de sectie gezinshulp, hetzij naar de sectie dienstencheque kunnen doorsturen.

Minister Milquet maakt zich sterk dat het KB eind november door de regering zal worden goedgekeurd. Voor 2009 was een bedrag van 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor de sociale dienstencheques.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: