Hopelijk tegen 2011 een definitieve beslissing

Donderdagnamiddag (18/03) stelde ik tijdens de plenaire vergadering een vraag aan Minister Milquet omtrent de onderhalingen in verband met het eenheidsstatuut. Hieronder kan u het beknopte verslag van mijn vraag en haar antwoord terugvinden.

 

 

 

  

  

  

 Samengevoegde vragen van 

– de heer Hans Bonte aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het statuut van arbeiders en bedienden” 

– de heer Guy D’haeseleer aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het statuut van arbeiders en bedienden”

– de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het statuut van arbeiders en bedienden”

16.03 Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, begin deze maand heeft de regering overleg gepleegd met de sociale partners. Er werden een aantal afspraken gemaakt. Voor ons debat is de afspraak dat de sociale partners opnieuw de volledige verantwoordelijkheid krijgen inzake de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden, het belangrijkste punt. Zij zullen hierin worden bijgestaan door twee experts. Dat moet leiden tot resultaten in 2011. U hebt in de commissie al een paar keer aangekondigd dat u zelf een initiatief zou nemen en een voorstel op tafel zou leggen indien er geen resultaat is vóór het zomerreces. Gisteren hebben wij de betoging van de vakbonden gehad. Als wij de commentaren beluisteren, dan is er wel een akkoord mogelijk inzake het verschil in proeftijden, de carensdag bij gewaarborgd inkomen en de andere loonopbouw. Blijft natuurlijk de opzegtermijn en de opzegvergoeding. Dat debat kondigt zich wel moeilijk aan. Anderzijds heeft de regering zelf al twee initiatieven genomen om een stuk toenadering tussen beide statuten te bewerkstellingen, zijnde de anticrisispremie voor arbeiders en de anticrisismaatregel voor bedienden, die een tijdelijke werkloosheid voor bedienden inhield. De verlenging van de anticrisismaatregelen – en dat is belangrijk voor het debat in de komende maanden – werd telkens afhankelijk gemaakt van 

vooruitgang in het debat over het eenheidsstatuut. Welke gevolgen heeft de nieuwe afspraak, die 

gemaakt is tussen de regering en de sociale partners, om een definitief akkoord een jaar vooruit te schuiven, voor de al dan niet verlenging van de anticrisismaatregelen voor bedienden? Wat is de motivering om de sociale partners opnieuw een jaar uitstel te geven? Welke garantie hebt u dat we in 2011 tot een definitief akkoord zullen komen over het eenheidsstatuut? 

16.04 Minister Joëlle Milquet: Mijnheer de voorzitter, er is geen sprake van uitstel of van in de diepvries steken van de harmonisering van de verschillende statuten. Op de vergadering van 8 maart met de sociale partners, de premier en de verschillende vicepremiers hebben we een concreet werkschema voorgelegd om de dialoog over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden constructief voort te zetten. De sociale partners geven daarbij aan dat zij het dossier in eigen beheer willen houden. Gezien de complexiteit van de materie, vinden de sociale partners het zinvol om twee experts aan te stellen voor specifieke opdrachten gericht op het vinden van een oplossing. Met die aanpak streven de sociale partners ernaar om zo snel mogelijk, in de volgende maanden en tegen het einde van 2010, tot een globale oplossing te komen. Natuurlijk moet ik het sociaal overleg respecteren. Daarom hebben we in de regering de sociale partners de kans gegeven om te slagen in dat dossier. Daarom krijgen ze enkele maanden tijd om een oplossing te vinden, met experts en met een specifiekere groep. Zij waren tamelijk constructief en positief. Natuurlijk zal ik mijn engagement ook respecteren. Als de sociale partners er niet uitkomen tegen eind 2010, begin 2011, dan zal ik de nodige initiatieven nemen om tot een oplossing te komen die leidt tot een beter evenwicht in het statuut van arbeiders en bedienden. In dat geval zullen wij een debat in de commissie voeren over de huidige wetsvoorstellen en de verlenging van de huidige crisismaatregelen. Wij wachten echter eerst de vooruitgang van de sociale partners in dit dossier af. Normaal gezien 

is er een eindtermijn in de wet inzake de crisismaatregelen bepaald. Wij zullen zien. Tot nu toe hebben wij daarover nog geen beslissing genomen. 

16.08 Stefaan Vercamer (CD&V): Mevrouw de minister, ik begrijp eigenlijk uit uw antwoord dat wij 

de koppeling loslaten tussen de verlenging van de anticrisismaatregelen en de vooruitgang in het debat. Ik vind dat een spijtige zaak, omdat we daardoor eigenlijk de hefboom verliezen om druk 

te zetten bij de sociale partners. Ik begrijp uit uw antwoord dat we nu door de nieuwe afspraak bijna automatisch beslist hebben dat de tijdelijke anticrisismaatregelen en anticrisispremie doorlopen tot het einde van het jaar. 

16.09 Minister Joëlle Milquet: Ik heb gezegd dat tot nu toe de regering geen beslissingen heeft 

genomen. De huidige wetgeving bepaalt een heel specifieke termijn, met name 30 juni 2010. 

16.10 Stefaan Vercamer (CD&V): Er komt dus toch nog een evaluatie alvorens de maatregelen 

eventueel te verlengen. Voorts hoop ik dat de nieuwe afspraak geen aanleiding is tot een soort sluipende besluitvorming en dat hetgeen nu tijdelijk is geregeld daarmee definitief wordt en dat het debat daarbij stopt. Ik zou niet graag hebben dat zulks de slotsom is van het debat. Tegen 2011 ten 

laatste moeten wij een definitieve oplossing hebben. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en initiatieven nemen ter zake. 

 Het incident is gesloten.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: