35 miljard euro is wel iets om eens over na te denken…

We hebben een toegankelijke en goede gezondheidszorg, maar dat kost handenvol geld.
Vooraf eerst dit toch: ons systeem van sociale bescherming in de gezondheidzorg kent een zeer groot pakket van terugbetaalde gezondheidszorg en is goed toegankelijk voor de overgrote meerderheid van de Belgen.
Toch zijn er tegelijkertijd groepen voor wie de gezondheidskosten, de remgelden en supplementen wel een probleem vormen. We komen hier al een stuk aan tegemoet met de Maximumfactuur en Omnio die het gewicht van de remgelden voor die groepen verzachten. De uitdaging is nu om enerzijds te zorgen voor voldoende financiële middelen voor de sociale zekerheid en voor de ziekteverzekering. Het best te bewandelen spoor voor een evenwichtige financiering van de sociale zekerheid ligt uiteraard in een verbreding van de financieringsbasis. Concreet betekent dit méér mensen aan het werk. Werk is niet alleen de belangrijkste hefboom in de strijd tegen de armoede, maar wie werkt draagt ook bij tot de financiering van de sociale zekerheid. Dus inzetten op banengroei en creatie van nieuwe jobs, maar ook stimulansen geven opdat op lange termijn de mensen een zo volledig mogelijke loopbaan zouden werken. Daarnaast kan er ook een Algemene Sociale Bijdrage geheven worden op alle inkomens en kan er eventueel gedacht worden aan een specifieke bijdrage van de heel grote vermogens. Tot slot moet de fiscale en de sociale fraude nog veel strenger aangepakt worden en wat mij betreft zou er best eens iemand anders het departement Financiën leiden in dit land.

Twee, binnen die budgettaire grenzen zal er dan moeten gestreefd worden naar kwaliteit en efficiëntie. Dit is van levensbelang als we de gezondheidszorg voor iedereen willen toegankelijk houden. De kosten voor de gezondheidszorg zullen immers blijven groeien. Het meest in de sectoren geneesmiddelen, bejaardenzorg en implantaten zeggen de specialisten ons. Andere oorzaken van de sterkere groei zijn medisch-technologische vooruitgang die voor steeds meer mogelijkheden zorgt, de vergrijzing (meer senioren die langer leven zorg automatisch voor meer kosten voor gezondheidszorg), het ruime aanbod van zorgverleners, ziekenhuizen en medische apparatuur. En ook hier moet gezegd worden dat we in België over een zeer competent en goed opgeleid korps van dokters, parmedici, verpleegkundigen en verzorgenden beschikken. Tot slot wil ik ook nog wijzen op de grote verwachtingen van de burgers zelf. De moderne patiënt eist de beste gezondheidszorg. Dat leidt er dus allemaal toe dat we tot een sterke groei van de kosten voor de ziekteverzekering komen. De uitgaven stegen nu al met 4% per jaar (vandaag geven we meer dan 35 miljard euro uit aan gezondheidzorgen) . Dat is een pak meer dan de groei van de rijkdom in ons land. En sociale bijdragen groeien niet sneller dan de groei van de economie. . We zullen dus niet alleen naar een evenwichtige financiering moeten gaan, maar ook naar meer efficiëntie en doelmatigere aanwending van de middelen.

Efficiëntere besteding van de middelen
Een paar uitdagingen op dit terrein.
We moeten ons eens bezinnen over de terugbetaling van de geneesmiddelen. In Nederland zijn sommige geneesmiddelen pakken goedkoper dan bij ons. Dat is omdat de Nederlandse overheid een soort aanbesteding uitschrijft en alleen die geneesmiddelen terugbetaalt die het goedkoopst zijn.
Twee: moeten we toch eens niet sleutelen aan de betaling per prestatie? Het lijkt mij aangewezen dat bijvoorbeeld doktersbezoeken bij chronisch zieken niet meer per prestatie betaald worden omdat bij die patiënten toezicht en opvolging véél belangrijker zijn dan acute interventies.
Drie: een sterke vereenvoudiging en informatisering van de administratie en de reglementering. Het is zo complex geworden dat het bijna niet meer uit te leggen is aan de mensen.
En vier: de gezondheidszorg in ons land zal ook steeds meer rekening moeten houden met Europese regels.

Twee snelheden
Als bovenstaande uitdagingen niet op de juiste manier aangepakt worden zullen de gevolgen voor de sociale rechtvaardigheid groot zijn. De uitgaven voor de gezondheidzorg zullen immers niet ophouden met groeien, ook niet als er onvoldoende financiering is via bijdragen of vanuit de algemene middelen. Er zijn grote groepen in de samenleving die bereid zijn uit eigen zak te betalen voor gezondheidzorg. Een groot percentage van de bevolking betaalt gemakkelijk voor aanvulende verzekeringen voor gezondheidzorg. Het gevolg kan zijn dat patiënten steeds meer zelf moeten betalen voor gezondheidzorgen, waardoor het gevaar ontstaat dat we tot een geneeskunde met twee snelheden komen…

De drie grootste uitgavenpostenHet budget van de Ziekteverzekering bedraagt zo’n 35 miljard euro (2008). 73% wordt gefinancierd door sociale bijdragen en belastingen en de patiënt betaalt zelf zo’n 27%.
De drie grootste uitgavenposten zijn: de artsen, de ziekenhuisverpleging en de geneesmiddelen.
De artsen zijn de belangrijkste beslissingnemers in de gezondheidzorg. Vraag is of zij wel voldoende weten of informatie krijgen over de financiële gevolgen van hun handelen?
Is het nog langer verantwoord dat prestaties van artsen die geen akkoord afsluiten over de tarieven en dus vrij hun prijs bepalen evenveel terugbetaald worden als de prestaties van artsen die zich wel aan de afgesproken tarieven houden?
Een ziekenhuis moet financieel rond komen door de verpleegdagprijs en de afdrachten van de artsenhonoraria. De afroming van die honoraria zorgt er dikwijls voor dat artsen supplementen vragen aan de patiënt om die afroming te compenseren. Een weinig transparant systeem. Volgens mij moeten we gewoon alle supplementen afschaffen en moeten we tot een correcte en transparante financiering van de ziekenhuizen komen.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We hebben dus veel werk op de plank als we onze gezondheidzorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar willen houden. Overheid, sociale partners en de ganse medische wereld zullen het samen eens moeten worden over de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit en de efficiëntie in de ziekteverzekering te verbeteren. Zo niet dreigen we naar een geneeskunde met twee snelheden te evolueren en zal ons zo geprezen solidariteitsmonument stilaan afbrokkelen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: