Waarover moet het debat gaan? Over werk in alle geval…

Het voorbije weekend is de media begonnen aan haar verkiezingscampagne. Blijkbaar moet deze camapgne gaan over  het communautaire. Zo wil de media het. Jammer. De mensen willen dat we dat communautaire oplossen. Daarvoor zijn we verkozen vinden ze: “lost dat daar toch eens op in Brussel”.  Maar nog veel meer zijn ze bekommerd over het sociaal-economische. Ze zijn ongerust over de tewerkstelling, willen duidelijkheid over de toekomst van de pensioenen,  over de sociale zekerheid,…. . Terecht vind ik. Het debat zou minstens ook  hierover moeten gaan. Vorige week gaf ik al mijn visie op de gezondheidzorgen. Vandaag wil ik wat elementen meegeven voor een vervolg op het anticrisibeleid inzake tewersktelling. Ik hoop deze week tijdens de twee debatten die ik doe ook hierover mijn mening te kunnen geven….

Economie draait op vertrouwen

We maken een van de ergste economische crisissen mee sinds de tweede wereldoorlog. In 2009 kromp onze economie met 3%. Herstructureringen en jobverlies waren het gevolg.  Vorig jaar gingen er 25.000 jobs verloren, niet weinig, maar veel minder dan de gevreesde  en door de Nationale Bank voorspelde 74.000. Op zo’n moment hebben mensen nood aan vertrouwen en aan perspectief.  De economie heeft vertrouwen nodig. We hebben grote inspanningen geleverd om dat vertrouwen te herstellen en zoveel mogelijk jobs te redden. Of in geval van jobverlies de koopkracht van de mensen maximaal te beschermen. De regering heeft snel en doelgericht gehandeld. .

70.000 jobs gered

Ons herstelplan was gebaseerd op drie pijlers: zuurstof voor de bedrijven,  bescherming van de werkgelegenheid(crisismaatregelen voor bedienden, loonsubsidies, lastenverlaging, …)  en ondersteuning van de koopkracht. We gaven de bouwsector een stevige duw in de rug door de BTW te verlagen van 21 naar 6%.

De uitkering van arbeiders die tijdelijk werkloos worden, is verhoogd. Voor de bedienden werd een stelsel van tijdelijke werkloosheid ontwikkeld. Het werd ondertussen al overgenomen door Duitsland  en Nederland. Tijdens onze laatste zitting hebben we die maatregelen verlengd  tot eind september. Ook de eenmalige ontslagpremie voor arbeiders loopt nog tot eind september. Dankzij dat krachtdadig optreden  bleef ons land gespaard van zware sociale onrust en konden we meer dan 70.000 jobs redden. Vergeleken met de andere Europese landen zijn er bij ons veel minder jobs verloren gegaan.

Koopkracht van mensen die werken verhogen

We hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Vandaar dat we mensen die werken een bonus geven en de koopkracht verhogen: een jobkorting van 85 miljoen euro per jaar en hoger belastingvrij minimum voor lage inkomens uit arbeid.

Naast maatregelen voor het redden van jobs namen we ook maatregelen om aanwervingen te stimuleren: lastenverlaging voor bedrijven en loonsubsidies voor de aanwerving van werklozen  die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt (Win-winplan). Ook de begeleiding van mensen die getroffen worden door herstructureringen werd verbeterd waardoor ze beter begeleid worden.

Inhaalbeweging voor lagere inkomens

Wat betreft de verhoging van de koopkracht voor de lagere inkomens wil ik toch ook nog wijzen op de  verhoging van de sociale uitkeringen met meer dan 1,5 miljard euro (bovenop de index). De helft daarvan voor de verhoging van de oudste en de laagste pensioenen. En 300 miljoen wordt voorzien voor zieken en invaliden.

Op dit beleid  moet verder gebouwd worden: diegenen die vooruit willen een duwtje in de rug geven, solidair zijn met diegen die tegenslag kennen, maar vooral ook een beleid gericht op behoud van jobs en creatie van nieuwe jobs. Meer mensen aan het werk houden betekent voor mij wel dat mensen die 52 jaar zijn ook maximaal beschikbaar blijven voor de  arbeidsmarkt, zij het op een aangepast tempo en met de mogelijkheid van aangepaste werktijdregimes en in arbeidsomstandigheden die toelaten dat ze langer kunnen blijven werken.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: