Arbeidstijd dokters en stagiair-dokters eindelijk geregeld

Gisteren werd het wetsontwerp over de arbeidsdtijd voor dokters en stagiairs-dokters besproken en gestemd in de Kamer. Ik kwam namens onze fractie tussen  en wees op het belng van de drie belangrijke principes: een arebeidstijdregeling, voldoende flexbiliteit en vrijwilligheid bij het presteren van overuren.

Hieronder vindt u het integrale verslag van mijn tussenkomst terug:

07.06  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, het is een goede zaak dat wij vandaag over het wetsontwerp kunnen stemmen.

Het regelt eindelijk een zeer heikel punt, waarover na zeer veel en intens overleg een consensus met alle betrokkenen is bereikt. Zeer veel en intens overleg heeft zijn voor- en nadelen. Het voordeel is dat men een groot draagvlak met alle betrokkenen heeft. Het nadeel is dat dat veel tijd vraagt en dat wij inderdaad een jaar te laat zijn met de omzetting van de Europese richtlijn. Daarom is het echt wel goed dat wij hierover vandaag kunnen stemmen.

Onze fractie zal het wetsontwerp, zoals het door de commissie na amendering is aangenomen, goedkeuren omdat wij vinden dat het een goed evenwicht tussen drie belangrijke principes hanteert. Ten eerste, de arbeidstijd wordt concreet geregeld. Ten tweede, voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd. Ten derde, het beginsel van de vrijwilligheid inzake het presteren van bijkomende arbeidstijd wordt gerespecteerd.

Die regeling van de arbeidstijd, gemiddeld 48 uur per week met een maximum van 60 uur per week, is niet niets. Daarbij is in verplichte rustpauzes voorzien. Dat is in het belang van zowel de patiënt als de zorgverlener. Dat moet de waarborg voor de kwaliteit van de zorg zijn.

 Het wetsontwerp voorziet ook in voldoende flexibiliteit en houdt tegelijkertijd ook waarborgen in, opdat misbruik van de flexibiliteit zou worden vermeden. Als men immers de grenzen van de arbeidstijd wil overschrijden, kan dat alleen maar in beperkte en welomschreven gevallen.

 Onze fractie benadrukt tot slot dat het principe van de vrijwilligheid bij het presteren van extra arbeid in het wetsontwerp gewaarborgd is. Na amendering werd ook in de mogelijkheid voorzien om die waarborg te versterken.

 Alles bij elkaar is er dus een goed evenwicht, dat de zorginstellingen in staat moet stellen om een goede dienstverlening te blijven organiseren, met respect voor de zorgverlener, en waarborgen inhoudt voor een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten.

link: (video tussenkomst)

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&leftmenu=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/streaming/archive/viewarchivemeeting.cfm?meeting=20101118-1

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: