Er zijn nuances bij de opstelling van onze voorzitter….

Gisteren hebben we in Brussel de nota Vande Lanotte geëvalueerd. Dat was een goede  en vrij evenwichtige vergadering. Er zijn inderdaad nog een aantal opmerkingen te formuleren rond een aantal belangrijke punten, zoals homogenere bevoegdheidsoverdracht inzake gezondheidzorg en een grotere responsabilisering voor wie met middelen van de gezondheidszorg werkt, ook inzake Jusitie moet nog veel uitgeklaard worden. Brussel zal met “no nonsens” moeten bediscussieerd worden en  een halt moet toegeroepen worden aan de lokale  baronieën daar.  en zo waren er nog wel een aantal  door het bestuur geformuleerde  bedenkingen, maar de slotsom was wel dat we bereid waren verder te onderhandelen…. Het was dus een ja, maar.

Dat staat ook zo in het perscommuniqué dat werd uitgegeven, maar blijkbaar is er daar ook in geslopen dat  eerst de tekst moest bijgestuurd worden vooraleer verder te onderhandelen. Ik had niet het gevoel dat het bestuur zo ver ging in het formuleren van de opmerkingen….

Ik heb dat ook zo aan de voorzitter laten weten.

Advertenties

46 Reacties to “Er zijn nuances bij de opstelling van onze voorzitter….”

 1. Patrick Maes Says:

  Beste Stefaan,
  ook al woon ik reeds jaren niet meer in Belgie, mijn kinderen en kleinkinderen wel en dus ben ik bezorgd. Ik ben bezorgd voor hun toekomst en die van vele anderen die nu door een combinatie van kortzichtige politieke spelletjes en onhandige, incompetente communicatie wordt bedreigd. Ik heb geen idee van wat zich op dit ogenblik in jullie partij of zelfs in de politiek in bredere zin afspeelt, maar het macho gedrag dat schijnbaar aanstuurt op een totale confrontatie en een doorlopende bestuurloosheid is van een bijna misdadig niveau. Ik vind het dan ook moedig van jou om tegen de voorzitter in te reageren op een publieke manier. Maar ik heb jou dan ook zo gekend als jonge student, dus het verbaast me niet echt. Toch mijn waardering voor het feit dat toch iemand nog blijk geeft van enig gezond verstand.
  Doe zo voort – het ga je goed.
  Patrick Maes,
  voormalig Directiesecretaris Sociale School,
  European Director of Operations, The Highland Group.

 2. Jacky Says:

  Beste Stefaan,
  misschien moet de CD&V maar eens leren duidelijk communiceren. En zelf een visie ontwikkelen, in plaats van standpunten innemen die worden gevoed door de hete adem van de N-VA in jullie nek.
  Vorm een visie. Maak compromissen. Vorm een regering. En vlug wat graag.

 3. Luc Says:

  Het is bovendien ongehoord dat een aantal kritische reacties op de CD&V-site, van leden en kiezers die opriepen om verantwoordelijkheid op te nemen, allemaal verwijderd zijn. Tot zo ver de openheid van de partij.

 4. TJC Says:

  Goed werk om de slagkracht van het antwoord van de CD&V weg te nemen evenals de media te voeden met speculaties tegen de eenheid van de CD&V.
  Goed gedaan!

 5. Wim Says:

  Mijns insziens verliest de CD&V trouwens meer ‘Vlaamse-maar-niet-anti-Belgische’ kiezers door dit gedrag dan dat ze ooit kan hopen om ‘Vlaanderen-boven’ kiezers van NVA af te snoepen. Ik kan in ieder geval niet meer op een duidelijk quasi-separatistische CD&V stemmen ….

 6. M.Verbist Says:

  Beste Stefaan,

  Bedankt dat je de waarheid durft te zeggen.

 7. Wouter Krevels Says:

  Waar ben jij mee bezig, zou je niet beter de belangen beschermen van de belastingbetaler ipv van een niet verkozen drukkingsgroep (acv-acw). Heb je het nu nog niet begrepen, we zijn het beu dat er gesmeten wordt met ons geld, dat er geen beleid gevoerd wordt omdat de compromissen niet werken, ……
  Het is uw recht om dit te doen, maar wees dan ook zo eerlijk tijdens de verkiezingen duidelijk te zeggen wat je echt wil ipv goedkope algemeenheden te spuwen. Iedereen wil wereldvrede en is tegen armoede en voor welvaart. Neem je verantwoordelijkheid en stop de geldverspilling in België, dan kunnen we de wereld nog beter helpen.

  Stop met de status-quo eis van de Fransdtaligen, Vakbonden en Belgicisten te steunen, het is enkel uit eigen belang en profitariaat. we gaan eraan kapot. De kleine muizenstapjes die nu voorgesteld worden gaat ten koste van onze kinderen

  Een CD&V stemmer die genoeg heeft van de conservatieve krachten binnen de CD&v.

  • Wim Says:

   Beste Wouter (als je hier nog eens terug komt lezen …),

   Kalmeer eerst, en lees dan je eigen tekst eens na. Denk een paar minuten na. Zoek misschien eens ergens wat andere informatie of duiding dan enkel diegene die uit de erg-rechts-flamingantische-en-anti-belgische hoek komt.
   En begrijp hopelijk dat we met dit communautair circus ons eigen graf aan het graven zijn. Het zal mij koud laten of dat een Vlaams dan wel en Belgisch graf is. Onze kinderen zullen ons dit erg kwalijk nemen …

   • Wouter Krevels Says:

    Euh….ai……..is iedereen die niet akkoord gaat met u iemand die zich laat misleiden door uiterst rechts? En ziet u echt niet in dat bijna all belgische problemen ontstaan door verschillende zienswijze in Vlaanderen en Franstalig Belgie? Hoe zijn een groot deel van staatschulden ontstaan, waarom werkt justitie niet, waarom is er zo goed als geen asielbeleid, ……. juist Vlamingen en Franstaligen denken er helemaal anders over, vraag het ne keer aan Stefaan Declercq, die weet er alles van.
    En ik heb trouwens mijn vorige tekst eens rustig gelezen, jammer van mijn taalfouten, maar voor de rest is het mijn weloverwogen mening. De mening van iemand die dagelijks moet werken voor zijn boterham en de helft van zijn wedde afstaat aan de Belgische staat. ik wil dan ook dat ze het goed beheren, in Vlaanderen, Belgie , Bourgondie, mij maakt de naam niet uit.

 8. Freddy Michiels Says:

  Ik meen de voorzitter alleen maar te horen zeggen: “Ja, maar…”, wat blijkbaar toch ook bij de andere partijen zal gezegd zijn.

 9. boone Says:

  beste Stefaan de laatste 10 jaar hebben we toch wel geleerd dat geen akkoord beter is dan een slecht akkoord. Ik heb er nog veel tijd voor over om tot een goed akkoord te komen dat duidelijk is afgelijnd…Vlaanderen boven….ik ken U al langer dan dit nummer bestaat….en toch link ik dit nummer van Raymond met uw ‘heimat’.
  amaaai zeg.
  willem

 10. Ludovic Bol Says:

  Dag Stefaan,

  Moedige en nuttige nuancering. We hebben er allemaal baat bij als de tegenstellingen minder op scherp gesteld worden. Ik hoop dat er meer geluiden bij CD&V te horen zijn zoals de jouwe in de komende uren en dat we heel snel aan tafel kunnen gaan onderhandelen.

  Groeten aan Klaar.

 11. WB Says:

  domme vakidioot! je zou beter zwijgen! er is een officieel standpunt van de partij en hou je er dan aan!

  • SK Says:

   Het getuigt van weinig democratie binnen de partij als de officiële persmededeling niet overeenkomt met wat het partijbureau meent te communiceren. Dus volgens mij is er iemand anders de idioot (misschien gedreven door de gekende mededeling die N-VA ’s avonds zou verkondigen).

 12. Naets Says:

  Er is in een democratische partij natuurlijk plaats voor schakeringen maar pas toch op dat niet de indruk ontstaat dat de CD&V al terugkrabbelt op haar Vlaamse standpunt. De V-stemming van 13 juni was niet om te lachen…
  Het is niet genoeg om wat te morrelen in de marge, wat aan window dressing te doen en verder de status quo te laten. “Men” kan de Vlamingen niet meer paaien met wat dode mussen. Een donderpreek vanop de kansel doet het ook niet meer.
  Willem I had in 1830 ook niet door dat de status quo niet meer kon; met de opvoering van de Stomme van Portici was de Belgische geest uit de fles en zes weken later was België onafhankelijk. Op 13 juni was de Vlaamse geest uit de fles, zes maanden lang lieten de Vlamingen zich aan het lijntje houden en nu zouden ze zich moeten neerleggen bij de status quo.
  Daar kan geen sprake van zijn. Als CD&V nu uit haar Vlaamse rol valt, dreigt het ergste.

 13. Jeroen Says:

  Ik zou dit soort zaken beter intern houden! Je maakt de miserie alleen maar erger. Als een werknemer publiekelijk kritiek uit op zijn werkgever wordt deze ontslagen. Dus denk daar eerst maar eens aan. Vooraleer dat je de held wilt gaan uithangen

 14. Wim Vandevelde Says:

  Ik refereer nog even naar de uitzending van Reyers Laat waarin Vic Vanaelst heel juist verwoordde waarom wij, als Vlamingen, nu voor eens en altijd het been moeten stijf houden. De man scoort er een hit mee op internet en ik deel volledig zijn mening. Ik ben het als Vlaamse belastingbetaler kotsbeu dat ze met Vlaamse geld putjes plassen in het ander landsgedeelte.
  Ik ben inwoner van de grootste faciliteitenstad in dit land: Ronse. Ik zie dagelijks met lede ogen aan in welke mate een stad te lijden heeft onder de wijze van werken van een PS en onder de taalfaciliteiten. (De Schepen in De Panne, die onlangs zijn beklag verwoordde over de instroom van kansarmen uit de Borinage, raakte dan ook een zeer terecht punt aan. In Ronse kunnen we erover meepraten). Ik raad dan ook alle Vlamingen aan om nu voor eens en altijd af te rekenen met het de onrechtvaardigheid zoals wij ze sinds het ontstaan van dit land kennen. Dàt, en niets anders, verlangen de Vlamingen. Ook van een partij als die van de CD&V. Zeker ook een mandataris die zich verkiesbaar stelt op provinciale lijsten en eerder in Ronse kwam verkondigen hoe hard hij wel zou strijden voor de Vlaamse verzuchtingen. Blijkbaar loop je nu al heel hard achter het ACW aan, beste Stefaan.
  Of was de verkiezingsuitslag nog niet duidelijk genoeg?

 15. SK Says:

  Ik vind het spijtig dat twee partijen die amper 28,49% van alle Belgische stemmen het land in een wurggreep houden. Cd&V getuigt hier van schoothonderij en probeert mee te zeilen in de wind van N-VA. Men kan nu eenmaal niet verwachten dat iedereen zomaar zijn zin zal krijgen.
  De Vlaamsgezinden gaan ervanuit dat aan al hun eisen moet voldaan worden, terwijl de nota Vandelanotte eerder Vlaams- dan Waalsgetint is.

  Velen zijn vergeten wat Leterme zei: ‘Het is belangrijk dat we samenwerken rond essentiële elementen van het sociaal-economische beleid, zoals het arbeidsmarktbeleid, maar ook op gewestelijk niveau, zoals wat betreft de logistiek. Het heeft geen zin te proberen elkaar vliegen af te vangen, we moeten constructief samenwerken.’
  Momenteel zie ik een zwart-wit politiek ontstaan met al minstens twee van de zeven spelers die geen grijs willen.

  De staatshervorming zal er een moeten zijn die stap voor stap verwezenlijkt wordt.

  Als democratische partij zou CD&V ook wel eens oor mogen hebben naar die 37,97% die de andere vijf partijen haalden.

  Neem jullie verantwoordelijkheid en maak een regering zodat we niet verder aansturen op het Belgische én Vlaamse failliet. De dwangsommen die ons opgelegd worden inzake Zaventem, waterzuivering, grondwet, voorarresten, asielbeleid,… lopen almaar op. We betalen als staat al hogere intresten op leningen dan onze buurlanden. En wat met alle ambtenaren die wachten op een regering om effectief hun benoeming gerealiseerd te zien. Wie zal dit kostenplaatje betalen? De partijkassen? Met de 115.000 euro bruto die de partijvoorzitters minstens al opgeraapt hebben voor 207 dagen incompetentie zouden we al ver komen.

  Rest mij nog één iets: chapeau Stefaan dat je de malcommunicatie binnen je partij durft te ventileren, net als andere schepenen van je partij die niet tevreden zijn over het standpunt van jullie partijvoorzitter.
  Durf CD&V te zijn en niet N-VA.

 16. SK Says:

  overgenomen van Peter Van Rompuy

  “Het is met principes zoals met vrienden, als je er te veel hebt, heb je er uiteindelijk geen.”

 17. Roose Frederik Says:

  Beste heer Vercamer,

  Het is jammer dat een partij geen eensgezindheid meer toont en dit ligt enkel en alleen bij de ontbreking van loyaliteit van de verkozenen en van onduidelijke standpunten. Durf een standpunt te maken, laat jullie niet leiden door de hoogdringendheid van een regering want die is er niet. We hebben een parlement die voldoende zaken kan beslissen echter jullie hebben de mogelijkheid van de splitsing van BHV in het parlement jullie onthouden.
  Als u een beetje Vlaamsgezind bent dan kan je onmogelijk deze tekst goed vinden waarbij je de mensen uit Vlaams Brabant laat gijzelen door franstaligen. Bekijk af en toe eens de sites van de VVB, OVV, BHV komitee,… .

  Vriendelijke groeten,

  Frederik Roose

  • Jef Says:

   Beste Frederik,

   Het ‘Belang van de Vlamingen’ ligt ook bij de mensen bij de bakker, op de trein, en ’s avonds voor de TV. Door te veel naar websites als VVB, OVV en dergelijke te kijken (en commentaar en reacties op websites van de Vlaamse pers, waar fulltime betaalde ghostwriters de ‘mening van de man in de straat’ domineren …) , riskeert men een erg verkeerd (en in velerlei zin on-vlaams !!) beeld te krijgen van wat de vlamingen echt bezig houdt, en verlangen. Een regering, bv, …

   Beste groeten.

   • Guido Naets Says:

    Wat een geluk dat deze “Jef” het standpunt van CD&V niet vertolkt. We zouden als Vlamingen weer in een handomdraai verkocht zijn, om toch maar snel een regerng te hebben….
    Ik zou Jef aanraden de franstalige radio, tv en kranten te lezen; dan zou hij weten hoe rabiaat en anti-Vlaams het daar aan toe gaat, terwijl de Vlaamse media altijd zo tolerant zijn voor de overkant. Hij zou ook in Brussel of in de Vlaamse Rand mogen komen wonen; dan zou hij aan den lijve ondervinden hoe de Vlamingen worden weggedrumd onder het motto “ôte-toi de là que je m’y mette”.
    Met wat Vandelanotte nu wil presteren zal het alleen maar erger worden. Wat een geluk dat de “Jefkes” niet aan de macht zijn.

 18. Roose Frederik Says:

  Beste Jef,

  Het Vlaams regeerakkoord ondertekent door alle regerende Vlaamse partijen waaronder CD&V in het Vlaams parlement worden weergegeven op de website van het OVV. U mag gerust naar andere websites gaan U zal het er ook terugvinden. Belofte maakt schuld. Dus dient de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord van start te gaan.
  Trouwens de zaken waar U naar verwijst dat de Vlamingen bezig houdt, hebben steeds hun reflectie op communautair vlak: justitie, tewerkstelling, pensioenen, mobiliteit,… . Alles heeft zijn repercussies en er blijft een immens verschil tussen het zuiden en het noorden. Mag ik U tevens erop wijzen dat namelijk die verschillen nu net het struikelblok waren bij de vorige regering, een zaak van immobilisme. Als we dan toch een regering zouden bekomen dan is de bewegingsruimte nihil.
  Tevens is de optelsom van Vlaamsgezinde partijen die een splitsing wensen meer dan de 12% van het Vlaams Belang maar tevens de 28 % van de NVA en dan nog aangevuld met een gedeelde percentage vanuit de centrumpartijen. Het lijkt er dus op dat 50% wel bezig is met het Vlaams karakter los van de weinig gefundeerde opiniepeilingen opgemaakt in sneltempo door redacties. Het vertouwen in een belgische regering is toch zoek.
  Misschien kunnen we overgaan naar een Zwitsers model waarbij de democratie continu wordt toegepast via referenda en waarbij een rechtse koers het land op positief economisch elan houdt.

  Met vriendelijke groeten,

  Roose Frederik

  • Jef Says:

   Ik zal u niet tot nieuwe inzichten kunnen brengen, maar u kan mij misschien uitleggen in welke zin de verschillen tussen Vlamingen en Walen zoveel groter en belangrijker zijn voor alle mogelijke problemen, als de verschillen die er ook zijn tussen mannen en vrouwen, arbeiders en bedienden en zelfstandigen en kaderleden en CEO’s, tussen rijken en armen, tussen Limburgers en West-Vlamingen, tussen jongeren en ouderen.
   Maar, ik apprecieer dat u alles zo mooi denkt te kunnen begrijpen en oplossen in de eenvoudige opsplitsing tussen Vlamingen en Walen ! Ik vrees echter dat de wereld toch wat anders in elkaar zal blijken te steken als we uiteindelijk van de onnozele, vervelende, onbekwame enzovoort Walen verlost zullen zijn, en onze Vlaamse puinhoop alleen mogen opkuisen ….

   • Wouter Krevels Says:

    wim, sk jef…… jullie hebben wel dezelfde schrijfstijl;-)

   • Roose Frederik Says:

    Beste Jef,

    Het gaat mij niet om verwijten naar deze groepen daar ik dagelijks met deze mensen samenwerk in een goede verstandhouding. Echter de wijze waarop de sociale thema’s wensen te worden behandeld liggen verschillend. Het zou bijvoorbeeld helpen mocht er vandaag de dag opnieuw een waals nationalistische partij zijn want dan zou de splitsing iets sneller en beter kunnen verlopen. Het splitsen kan zie Tsjechoslovakije. De vergelijking die u wenst te maken met arbeiders vs bedienden, limburgers en west – vlamingen, … is een bij de haren gegrepen niet maatschappelijke vergelijking. Voor de provincies spreken we nog steeds één taal ook als is die met dialecten en is de politieke kleur in alle provincies vergelijkbaar. Dit betekent dat er een overeenstemmend gemiddeld politiek kader heerst. De resultaten van der verkiezingen waren overeenstemmedn tussen alle provi Wat betreft de verschillen tussen arbeiders en bedienden is die bijna uitgehold en mag die van mij part volledig worden uitgehold. Tussen mannen en vrouwen bestaat er een fysiek verschil tussen Vlamingen en walen bestaat er een politiek-ethisch verschil, een cultuurverschil, een historisch verschil, taalkundig verschil. Waar vrouwen en mannen nog met elkaar een gezin kunnen vormen is dat tussen Vlamingen en walen totaal onmogelijk. Net omwille dat er steeds huisconflicten zijn door de diversiteit op tal van standpunten.
    Wat betreft onze puinhoop zal die snel worden opgelost. Verschillende economen hebben al berekend dat Vlaanderen na tien jaar zijn volldeige schuld zal hebben afbetaald. Hoe Wallonië zich zal verhelpen hangt van hun strategie af maar daar zijn ze goed op weg om hun economische activiteit te bevorderen waarbij ze ook snel hun schulden zullen kunnen afbetalen. Alleen geldt de gouden regel dat alleen dat wordt uitgegeven wat in bezit is.
    De solidariteit vanuit wallonië naar Vlaanderen is er nooit geweest en deze geldsolidariteit dient te worden opgegeven. Wat betreft Brussel is dat een stad op Vlaams grondgebied waarbij de inschrijving kan gelden om de Vlaamse identiteit te verwerven.
    Het steeds terugvallen om de responsabilisering te vermijden maakt namelijk dat we momenteel een zwak, besluitloos samenhangel zijn.

   • Roose Frederik Says:

    Beste Jef,

    Een van de zinnen was niet volledig efgerond bij het plaatsen van de reactie:
    De resultaten van de verkiezingen waren overeenstemmend tussen alle provincies, de NVA had niet in één specifieke provincie een monsterscore maar had een weerkerend gemiddelde in alle provincies. Verder wens ik nog een woord aante passen dat verkeerd werd neergeschreven: de geldsolidariteit dient te worden opgeHeven.

    Met vriendelijke groeten,

    Frederik Roose

   • Piet Says:

    Beste Jef, Wouter, Frederik en Wim,

    Alleen door zelf na te denken, en moedig en kritisch naar de wereld te kijken zal die ook stelselmatig kunnen verbeteren. Een goed begin is dikwijls zo kritisch mogelijk naar je eigen meningen te kijken (*).

    Veel succes allemaal, zowel aan diegenen die aan het begin staan van hun ontdekkingstocht, als aan diegenen die al wat verder staan !

    Piet (aka …)

    (*) er zijn bv, om een detail te nemen, in tegenstelling tot wat boven beweerd is, nogal wat succesvolle gemengde taalgezinnen, en nogal wat ‘homogeen Vlaamse’ gezinnen waar het niet botert. Of taal in het succesvol zijn van gezinnen een belangrijke rol speelt, is a priori niet evident, dat het een doorslaggevende rol speelt (‘reden tot splitsing’) lijkt weinig waarschijnlijk ….

 19. Bernard Verbiest Says:

  Als de CD&V deze onderhandeling doet ontploffen, met een zeer redelijk voorstel op tafel, dat zal zij dat dubbel en dik betalen in de volgende verkiezingen. Je kan toch niet blijven sollen met de welvaart van de bevolking. Het is dringend tijd om het ‘stoer doen’, de Vlaamse vlaggewapperij en de TV-spelletjes op te bergen, en verantwoordelijkheid op te nemen. We hebben (charismatische) leiders nodig !

 20. Top of flop Says:

  Dat men nu eens alle voorstellen van die 207 dagen samen legt, haal de beste eruit want er zijn er immers geen andere en begin er eindelijk eens aan. Men weet blijkbaar niet wat een uitstroom van inkomsten dit in de toekomst met zich mee zal brengen. 10.000 failliet vorig jaar, volgens mij nog maar een begin als men zo verder doet…

 21. koen Says:

  Beste Stefaan, als je echt het beste voorhebt met België dan kun je toch niet anders dan je partijstandpunt ten volle ondersteunen.

  Het voorstel dat op tafel ligt is helaas een onwerkbaar model dat nooit in de praktijk kan worden geimplementeerd zonder dit land volledig om zeep te helpen. Dit model is helemaal geen stap tot verdere responsabilisering, en Vlaanderen noch Wallonie krijgt ook maar enige speelruimte om een eigen beleid uit te werken. Integendeel de federatie wordt nog versterkt en de federale schoonmoeder blijft alles goed in de gaten houden. Het is zelfs zo dat nog meer autonomie onder beton wordt gegoten zodat de speelruimte die de regio’s hebben nu inderdaad letterlijk een speelruimte wordt waar ze als kleine kinderen wat in de marge mogen rommelen tot papa België op de vingers komt tikken.

  Zoals de minister-president van je eigen partij zegt wie deze nota zomaar aanvaardt is naief. Mijn advies aan jezelf en je volgelingen; lees de nota eens rustig door hierbij het volgende in acht nemend:
  – worden bevoegdheidspakketten homogener?
  – wordt goed beleid beloond en slecht beleid bestraft?
  – worden bijkomende grendels en procedures ingevoerd die de democratische meerderheid van dit land een minderheid maken.
  – wordt 60% van de Belgen binnen een 1 op 3 verhouding omwille van de verdere uitbouw van het Brussels gewest

  Slaap er nog een nachtje over …

 22. Eric Says:

  In een bepaalde reactie staat te lezen dat de CD&V moet leren communiceren. Zoals eveneens opgemerkt in andere reacties wordt dit geïllustreerd door de onhandige reactie van de partij door de reacties van lezers te censureren.

  Ik zou zeggen CD&V en zijn voorzitter: ontwikkel een EIGEN visie en gedraag je ernaar.

 23. J Capiau Says:

  Beste Stefaan,

  Jouw motto is een wil om de verbondenheid tussen mensen te versterken. “Mensen” en “waarden” zijn de sleutelwoorden voor een warme samenleving! Ik heb heel veel respect voor de wijze waarop je dit motto uitdraagt. Dank om de mensen/kiezers inzicht te geven in het intern besluitvormingsproces binnen CD&V.
  Laten we eens de geschiedenis bekijken:
  – de socialisten weigerden mee te werken aan de staatshervorming onder Leterme I
  – de Franstaligen hebben meerdere malen stokken in de wielen gestoken
  – de media gaan voor sensatie live entertainment i.p.v. neutrale info en duiding
  -…

  Ik wil eindigen met een stukje tekst van President Barack Obama (voorwoord v/h boek In gesprek met mijzelf van Nelson Mandela)

  Een mens is niet volmaakt. Allemaal hebben we onze fouten. Maar het zijn precies die fouten die ons zouden moeten inspireren. Want als we heel eerlijk zijn, dan weten we heel goed dat we allemaal problemen hebben op te lossen die groot zijn en klein, persoonlijk en politiek – om angst en twijfel te overwinnen, om,ook als de uitkomst van onze ‘strijd’ onzeker is, toch door te gaan, om anderen te vergeven en onszelf op de proef te stellen.

  Een warme oproep aan onze samenleving, politici, media om deze boodschap uit te dragen.

  met vriendelijke groeten,
  J Capiau

  • SK Says:

   Wat betreft Leterme I:

   De regering-Leterme was de federale regering van België van 20 maart tot 30 december 2008. Ze bestond uit de Nederlandstalige en Franstalige liberalen (Open VLD respectievelijk MR), de Franstalige sociaaldemocraten (PS) en de Nederlandstalige en Franstalige christendemocraten (CD&V respectievelijk cdH). Premier is CD&V-voorman Yves Leterme. De regering Leterme I is op 19 december 2008 gevallen. Het ontslag van de regering werd op 22 december 2008 aanvaard door koning Albert II.
   Ik zie hier geen sp.a staan.

   Op zondag 21 september 2008 trok de N-VA haar steun voor de regering in.

   En dan hebben we nog Fortis…

 24. victor Says:

  Ik snap vele reacties niet… als je het stukje op de website leest, dan gaat dhr. vercamer toch niet in tegen zijn eigen partij, hij pent gewoon zijn eigen gevoel…

  het was te denken dat de media het minste (gestribbel?) ging uitvergroten…

  1 ding is zeker: cd&v komt alweer als verliezer uit deze onderhandelingsronde…

 25. Eddy Says:

  Als je meende je mening te moeten ventileren zal je daar wel een bijzondere reden voor gehad hebben, Stefaan. En we weten dat je op een ernstige manier aan politiek wil doen zodat de mensen er beter van worden. Laat je de mond niet snoeren, je bent goed bezig.

 26. SK Says:

  Wat is er toch met de cd&v?

  Jullie proberen nu alles af te liegen, terwijl jullie effectief neen hebben geantwoord.
  Geplukt van jullie eigen site: In zijn begeleidende brief stelt de bemiddelaar de vraag: “Is uw partij bereid binnen dit kader de onderhandelingen verder te zetten, op basis van deze tekst, met de zeven partijen?” Jullie antwoord: Om maximale kansen op succes te bieden, moet het kader worden bijgestuurd alvorens de onderhandelingen met zeven partijen terug worden opgestart.

  Of met andere woorden: “We willen niet in dit kader verder onderhandelen.”

  Misbegrepen door de ganse bevolking? Ik dacht het niet. Niet de minste politieke moed om rond de tafel te gaan zitten en te onderhandelen en te zoeken naar een oplossing voor de Belgische burgers die de staatsschuld alleen maar zien aandikken.

  En waarom kan er niet meer gereageerd worden op de eigen site? Jullie zijn het dus heel goed gewaar dat jullie in de fout zijn gegaan. BDW was de slimste: hij heeft geen commentaar gegeven die avond. Jullie wel en jullie vangen dus alle klappen op en de N-VA niet. Well done.

 27. Laura Says:

  Beste Stefaan,
  Ik vind dat jij echt goed bezig bent. Ik begrijp niet waarop er zo een heisa wordt gemaakt. Het is een storm in een glas water als je het mij vraagt. vermoedelijk grijpt men alles aan om CD&V in een slecht daglicht te stellen. jij bent tenminsgte iemand die werkelijk aan politiek doet, die wetsvoorstellen indient waar mensen beter van worden, die veel werk verzet en weet waarmee hij bezig is. doe maar verder zo! mijn steun heb je. Goede website trouwens met duidelijke info.

 28. Roose Frederik Says:

  Aan Piet,

  Nog even dit op de reply met de vergelijking van de situatie met gezinnen. Ten eerste de vergelijking werd opgezet door Jef en ten tweede meestal heeft dat tot gevolg dat het koppel toch uit elkaar gaat. Als het niet botert dan leidt dat tot frustraties en is het beter uit elkaar te gaan en elk zijn koers te varen en daar is totaal niks mee.

  groeten,

  Frederik

 29. M. Ketelair Says:

  Beste Stefaan,
  Je bent blijkbaar de overtuiging van wijlen Hubert Detremmerie vergeten: “one voice to the customer”. Als er een officieel standpunt is van de partij dan ga je die niet in het openbaar “nuanceren”. Als je daar opmerkingen bij hebt, dan ventileer je die intern. Je ziet wat een commotie jouw “nuanceringen” te weeg hebben gebracht en hoe de pers erop gesprongen is.
  Natuurlijk zijn er die dergelijke commotie geweldig vinden: “doe zo voort.. enz” want het staat tegenwoordig lekker om tegendraads te zijn. Als de partij evenwel geen overschot aan ademruimte (meer) heeft dan is het toch beter om de rangen gesloten te houden.
  Met vriendelijke groeten,
  Michel

 30. Piet Says:

  M. Ketelair,

  Je hebt natuurlijk gelijk.
  Maar, op de Titanic vond de orkestleider naar het schijnt ook dat er moest worden verdergespeeld. Soms vergissen mensen zich, en het is altijd goed als er dan anderen zijn die even nadenken, en hun gefundeerde mening ook durven uiten …

  Ik hoop voor CD&V dat ze voldoende mandatarissen blijven hebben, zoals blijkbaar Stefaan er één is, die hun ongetwijfeld intelligente topmensen kunnen wijzen op de stommiteiten die zelfs zij nu en dan begaan. Als de stommiteit en plein public gebeurt, moet de waarschuwing misschien ook maar zo !

  Piet A.

 31. Roose Frederik Says:

  Aan Piet .,

  In uw laatste reactie zit er enorm veel emtionaliteit. U beschouwt de opmerkingen van de heer Vercamer intelligent. Daar ben ik persoonlijk niet zo zeker van. Ze kunnen misschien de heer Vercamer als bemiddelaar aanduiden dan krijgt hij een idee van de complexiteit en de tegenstellingen die er heersen op communautair vlak en liefst een logie nemen in één van de faciliteitengemeenten. Het mooie voorbeeld dat U aanneemt inzake Titanic is leuk want uiteindelijk is hij vergaan en zoals ik reeds eerder schreef is het geen probleem als ieder een koers uitvaart. Zo kunnen we de ijsberg vermijden.

  Groeten,

  Frederik

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: