Oplossing voor financiering van de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren van provinciale en lokale besturen

Dankzij de goedkeuring van het wetsontwerp over de duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten wordt de basis gelegd om de financiering van die pensioenen veilig te stellen. Het nieuwe  financierings­systeem moet ervoor zorgen dat de uitgaven voor de pensioenen van vastbenoemde personeelsleden elk jaar gedekt worden, zonder deficit.  De individuele rechten op pensioen wijzigen niet.

Een hervorming van het systeem was hoogstnoodzakelijk. De combinatie van een daling van het aantal vastbenoemde ambtenaren en de stijging van het aantal gepensioneerde vastbenoemden leidde immers bij heel wat besturen tot financiële problemen. Volgens de door de RSZPPO gerealiseerde voorafbeelding van de begroting zouden, zonder hervorming, de bij pool 1 aangesloten  provinciale en plaatselijke besturen 41% bijdrage moeten betalen (t.o.v. 32% nu) en de bij pool 2 aangeslotenen zouden 51,5% (t.o.v. 40% nu) vanaf 1 januari 2012 om een evenwicht te behouden. Voor CD&V was het belangrijk dat de solidariteit na de hervorming beperkt werd en dat de besturen die te weinig bijdragen aan het systeem geresponsabiliseerd zouden worden voor hun eigen pensioenlast. 

Ik ben dan ook heel tevreden dat het nieuwe systeem gebaseerd  is op een combinatie van solidariteit tussen de besturen enerzijds en  responsabilisering van die besturen bij wie de solidariteit een tekort vertoont omdat hun pensioenlasten hoger zijn dan hun bijdragen aan het pensioenstelsel anderzijds.

Tussen 2012 en 2016 volgt een overgangsregeling. In 2012 zal de stijging van de basisbijdragevoet beperkt blijven tot 2% in pool 1 en 1% in pool 2. Tegen 2016 zou de hervorming van het systeem volledig doorgevoerd moeten zijn en zal er één uniforme basisbijdragevoet van 41,5% worden ingevoerd. De besturen zullen de meerkost de eerste keer voelen in 2013.

Ook voor de openbare ziekenhuizen is er een oplossing. Het geld dat daar nodig is om hun begroting in evenwicht te brengen, zal opgenomen worden in de begrotingsdoelstellingen van Volks­gezondheid. Toch meen ik, dat tegelijkertijd met de financiering van de meerkost van de pensioenen in de openbare ziekenhuizen ook het globale debat moet gevoerd worden over het statuut van de personeelsleden in de zorgsector. Topprioriteit hierbij is het uitwerken van een eenheidsstatuut voor al het personeel in de zorgsector en het wegwerken van het verschil in pensioen tussen contractuelen en vastbenoemden. Ik pleit ervoor om de hele operatie op te nemen in de discussie over een nieuw sociaal akkoord in de zorgsector.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: