Over de indexsprong, BTW verhogen,…

Er was de voorbije dagen nogal wat te doen over de indexsprong. In het kader van de begrotingsbesprekingen bestempelde onze vice-premier Steven Van Ackere dergelijke maatregel als zinloos. Vandaag heeft men het dan in de kranten over een mogelijke BTW-verhoging.

Wat ik mis is een heldere discussie. Wat willen we verbeteren? De competitiviteit van de ondernemingen,  de overheidsfinanciën saneren, werkgelegenheid creëren, een rechtvaardige spreiding van de inspanningen over de ganse bevolking of een combinatie van deze  factoren?  Een gepubliceerde studie van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau is daarbij heel nuttig en geeft impliciet goed aan welk instrument het best wordt ingezet voor welk doel.

Die studie van de  Nationale Bank en federaal Planbureau van april 2011 zegt dat  een “indexsprong”  geen goede maatregel zou zijn, noch voor de sanering van de overheidsfinanciën, noch voor de tewerkstelling, noch voor de competitiviteit van onze ondernemingen.

In die studie hebben zij onderzocht in welke mate financiering van sociale prestaties werkgelegenheidscreatie kan bevorderen en het concurrentievermogen ondersteunen, daarbij rekening houdend met de houdbaarheid van de soc zekerheid, het herverdelend effect van de heffingssystemen en de duurzaamheid. Op het eerste zicht zou je denken dat dit niet relevant is voor de huidige discussie over de sanering van de overheidsfinanciën, maar bij nader inzien staat er in die studie heel veel relevante informatie voor de discussie  die vandaag gevoerd wordt.

Ik lees in die studie twee besluiten die relevant zijn én voor de sanering van de overheidsfinanciën én voor de creatie van werkgelegenheid:

–           De gerichte verlaging van de sociale bijdragen die gefinancierd worden via de Roerende Voorheffing, de vennootschapsbelasting of de Algemene Sociale Bijdrage met vrijstelling  draagt bij aan een gunstiger resultaat voor de netto werkgelegenheidscreatie (tot 35.000 bijkomende jobs); een compensatie via de BTW levert veel minder goede resultaten op inzake werkgelegenheid.

–          Over de indexsprong lees ik op p.13: “de analyse van de macro-economische effecten van een indexsprong toont aan dat, niettegenstaande de initiële impact op het overheidsbudget  significant is, deze winst reeds na een paar jaar zou wegsmelten tot 0.2% bbp. De maatregel zou  op middellange termijn, zo’n 12.800 tot 18.300 banen vernietigen in een exogene looncontext. Wanneer werknemers er in slagen een deel van het inkomensverlies te recupereren via nieuwe loononderhandelingen (2013), zouden de werkgelegenheidseffecten nog negatiever uit vallen (19.100 tot 21.600). maar de impact op de begroting zou met 0.2% bbp ongewijzigd blijven.”

Onderstaande twee grafieken uit die studie zijn wel verhelderend over welke maatregelen het meest bijdragen tot een verbetering van het netto te financieren saldo van de gezamelijke overheid  en van  het aantal gecreëerde nettobanen.

Algemene conclusie van dit rapport:

“Inzake jobcreatie is een van de mogelijke elementen  een proces van taks shifting om zo de arbeidskosten te  verlichten, in het bijzonder van de laag geschoolde werknemers. Om deze gerichte lastenverlaging te compenseren zijn de meest efficiënte, zowel voor de begroting als voor het concurrentievermogen en de werkgelegenheid,  de ASB, de vennootschapsbelasting en RV.(…) “p.9

Met andere woorden de loonkost gericht verlagen, vooral naar de lage lonen toe en dat compenseren door een ASB met vrijstelling blijkt het best te zijn én voor de begroting én voor het concurrentievermogen én voor de werkgelegenheid.

Meer info: “Alternatieve financiering van de sociale zekerheid:  enkele belangrijke bevindingen – sociale zekerheidsbijdrageverminderingen r en herfinancieringsmaatregelen”, 27 april 2011  – Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau.  

www.nbb.be

www.plan.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: