Strengere wet om Belg te worden vandaag gestemd.

Ik ben heel tevreden dat we in het parlement een akkoord hebben bereikt om de snelBelgwet aan te passen. We zijn altijd tegen de snelBelgwet geweest die in 2000 werd ingevoerd onder de regering Verhofstadt. Daardoor konden mensen zonder dat ze integratie moesten bewijzen snel Belg worden.  Sindsdien werden 636.758 mensen Belg, wat een pak meer is dan het aantal inwoners van Antwerpen.

We hebben daarom ook sinds 2003 wetsvoorstellen ingediend  om die wet aan te passen. Collega Nahima Lanjri heeft baanbrekend werk verricht om op basis van haar wetsvoorstel (dat ik mee tekende) een consensus te bereiken over een verstrenging van de wet.

De nieuwe wet op de Belgische nationaliteit breekt volledig met de principes van de Snel-Belg-wet. Voor ons is het doel van de wijziging van de nationaliteitswet duidelijk: nieuwkomers aanzetten tot participatie aan onze samenleving. Door mensen actief te laten deelnemen aan onze samenleving groeit de band tussen hen en hun nieuwe vaderland. Deze wet wil mensen stimuleren om mee te participeren aan deze samenleving en beloont hen die inspanningen levert door hen sneller toegang te verlenen tot de Belgische nationaliteit.

  1. Duidelijke definities

Er komen duidelijke definities voor onder meer wettelijk verblijf en gewichtige feiten. Op het moment van de aanvraag moet de vreemdeling een verblijfstitel hebben van onbepaalde duur en gedurende de volledige periode van verblijf moet dit gedekt zijn door een verblijfstitel van langer dan drie maanden.

1. Voortaan nog 4 procedures om de nationaliteit te verwerven

  1. a.      De toekenning aan minderjarigen

Voor minderjarigen verandert er in principe niets, behalve dat zij natuurlijk op het grondgebied moeten verblijven op het moment van de aanvraag. (algemeen principe)

  1. b.      De nationaliteitsverklaring na 5 jaar met strikte criteria.

Wie 18 jaar is, één van de drie landstalen kent, en zijn maatschappelijke integratie én economische participatie aantoont, kan na 5 jaar wettelijke verblijf de Belgische nationaliteit verwerven.

Maatschappelijke integratie bewijzen kan door :

–      Een diploma of getuigschrift van minimaal hoger secundair onderwijs.

–      Een beroepsopleiding van minimaal 400 uur

–      Een inburgeringscursus gevolgd hebben die bepaald wordt door de bevoegde overheid op het moment wanneer de persoon de cursus aanvat.

–      Gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken te hebben gewerkt.

Economische participatie kan bewezen worden door :

–      Hetzij als werknemer of statutair benoemde in de afgelopen 5 jaar minstens 468 dagen ( = 1½ jaar) te hebben gewerkt.

Hetzij als zelfstandige in de afgelopen 5 jaar minstens 6 betaalde kwartalen in hoofdberoep te hebben gewerkt.

Hierop zijn slechts 2 uitzonderingen, nl.

  • voor mensen die gehuwd zijn met een Belg en
  • voor invaliden/personen met een handicap of gepensioneerden
  1. c.       De nationaliteitsverklaring na 10 jaar met ruimere criteria

In deze procedure geldt de lange verblijfsduur van 10 jaar reeds als een element van vermoeden van integratie. Aan deze mensen wordt alsnog gevraagd het bewijs te leveren van de kennis van één van de landstalen, en het bewijs van hun deelname aan het leven van hun onthaalgemeenschap. 

  1. d.      De naturalisatie als  echte uitzonderingsprocedure

Enkel vreemdelingen die aan België buitengewone diensten hebben bewezen of kunnen bewijzen op het wetenschappelijk, sportieve of socio-culturele vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België, kunnen via de naturalisatie Belg worden. Zij moeten tevens wettig in België verblijven en aantonen dat het voor hem quasi onmogelijk is om via de gewone procedure de nationaliteit te verwerven (bvb omdat hij wil deelnemen aan een olympische selectie).

Daarnaast blijft de mogelijkheid weerhouden voor staatlozen om de naturalisatie aan te vragen. Zij moeten het bewijs leveren van hun erkenning als staatloze en moeten 2 jaar wettelijk in ons land verblijven. (idem huidige wet)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: