Geen kwestie meer van kunnen of willen ,maar van moeten…

foto tussenkomstTijdens het vragenuurtje in de Kamer kwam ik vandaag tussen over het sociaal overleg. Ik zei aan de Premier dat de CD&V de bereikte akkoorden van de sociale partners volledig steunt, maar verwacht dat ze nu ook knopen moeten doorhakken in de moeilijke dossiers, zoals het eenheidsstatuut en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bij deze dossiers gaat het niet over het verdelen van geld, maar wel over de versterking van onze economie, de slagkracht van onze ondernemingen en rechtszekerheid na 9 juli 2013.

De sociale partners bereikten een akkoord over de vier dossiers die de regering aan hen voorlegde: welvaartsvastheid van de vervangingsinkomens, aanpassing van de werkbonus voor werknemers met een laag loon, afbouw van de lagere barema’s voor jongeren en lastenverlaging voor de werkgevers.

Dat is goed nieuws zeker voor de zwakste groepen wiens koopkracht met deze akkoorden zal versterkt worden. Ons wetsvoorstel, ter verhoging van het vakantiegeld voor invaliden, dat ik samen met Nahima Lanjri en Sonja Becq indiende wordt eindelijk gerealiseerd. De afschaffing van de jeugdlonen zorgt ervoor dat diegenen die vroeg aan het werk gaan een extra duwtje in de rug krijgen. Het feit dat de lastenverlaging voor werkgevers de vorm aanneemt van een forfaitaire vermindering, vindt CD&V eveneens een goede zaak: op die manier kunnen sectoren met veel laaggeschoolden en dus lagere lonen, verhoudingsgewijs meer profiteren van de loonlastenverlaging.En daar hebben we de grootste arbeidsreserve.
Ik drong dan ook aan opdat de regering de bereikte akkoorden maximaal honoreren. De regering mag nu niet met een gespleten tong spreken. Er liggen unanieme adviezen op tafel en die worden best overgenomen door de regering. Anders dreigt er opnieuw een slecht sociaal klimaat te ontstaan dat een nieuwe consensus in de weg staat.

Toch wil ik de sociale partners vandaag meer dan ooit op hun verantwoordelijkheden wijzen. Na de verdeling van de middelen wordt het tijd om knopen door te hakken in moeilijke dossiers die op tafel liggen. De uitdagingen voor de komende maanden, eenheidsstatuut arbeiders-bedienden en modernisering van de arbeidsmarkt, zijn immers van groot belang voor de versterking van onze economie, de concurrentiekracht van onze ondernemingen en de rechtszekerheid na 9 juli 2013.
Het is geen kwestie meer van willen of kunnen, maar van moeten nu. Er is voor de regering geen tijd meer om nog passief te zitten afwachten tot eind januari of eind maart. neen, de regering moet nu mee aan tafel en actief mee werken om tot een akkoord te komen, maar ook om direct zelf te kunnen overnemen als het sociaal overleg crasht! De geloofwaardigheid van ons sociaal overlegmodel staat op het spel. Als de sociale partners niet slagen in deze missie, leggen ze de bal in het kamp van de politiek. Hopelijk is men zich ten volle bewust van de consequenties die dit met zich mee zou brengen.

Mijn volledige tussenkomst kan je via volgende link terugvinden: http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&leftmenu=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/streaming/archive/viewarchivemeeting.cfm?meeting=20130117-1

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: