Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen investeert fors in betaalbaar wonen.

Gisteren hield de shm Vlaams Ardennen haar Algemene Vergadering. Ik blikte daar even terug op 2012, een druk en goed jaar.
2012 sluiten we positief af als een financieel gezonde onderneming. Daarmee houden we ons aan de afgesproken beleidslijn van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur om, ondanks een complexere en financieel niet altijd even gunstige regelgeving, de moeilijke evenwichtsoefening te realiseren tussen financieel gezond blijven en onze sociale opdracht.

Onze vier beleidslijnen
Als directiecomité en Raad van Bestuur hebben we altijd vier beleidsdoelstellingen voor ogen: meer sociale huurwoningen bouwen om de wachtlijsten weg te werken, betaalbare sociale koopwoningen aanbieden, onze eigen patrimonium goed onderhouden en zorgen voor continuïteit van onze activiteiten op lange termijn. En dat alles binnen een gezond financieel kader.

Uitbreiding huurpatrimonium
Met de oplevering van het project De Ham in Oudenaarde werden 19 appartementen bijkomend in verhuring genomen. Daarnaast werden 6 appartementen in Brakel omgeturnd van koop naar huur. De SHM beheert 1104 woongelegenheden op het einde van 2012. Hiermee zijn we een zeer duidelijk aanwezige huisvestingsactor in de Vlaamse Ardennen.
De maatschappij wil het volume verder uitbouwen om wachtlijsten weg te werken, maar steeds met oog voor de financiële situatie. Bij de verdere uitbouw houdt de SHM rekening met de samenstelling van de wachtlijsten naar gezinssituatie. Daarnaast blijft ook aandacht voor specifieke doelgroepen van belang.
In 2013 zal de SHM 8 lopende werven hebben, goed voor maar liefst 130 bijkomende huurentiteiten of een uitbreiding van bijna 12% van ons patrimonium. Hierbij zal op diverse locaties ook aangepast gebouwd worden voor ouderen en personen met een handicap. Ook onze ADL-cluster voor personen met een fysieke beperking staat volop in de steigers. Met deze bouwprojecten werken we dagdagelijks mee aan de realisatie van het bindend sociaal objectief van de gemeenten in ons werkingsgebied.

Ons patrimonium goed onderhouden en de leefbaarheid van onze wijken versterken.
Naast het bewerkstelligen van de groei van het patrimonium, blijft het van belang om het dagelijks beheer van de woongelegenheden heel nauwgezet verder op te volgen.
Vooreerst is het cruciaal om de toestand van het patrimonium op peil te houden. De renovatie neemt dus een belangrijke plaats in binnen de werking. De SHM zal de komende jaren diverse grootschalige renovatieprojecten uitvoeren. Hiermee zal het patrimonium voldoen aan de diverse regelgeving met betrekking tot energienormen. Daarnaast zal ook de kwaliteit van de woongelegenheden verbeteren en dus het wooncomfort de huurder ten goede komen.
Naast de bouwfysische toestand van het patrimonium houdt het dagelijks beheer ook in dat we een goede dienstverlening willen bieden aan onze klanten. Het welzijn van huurders en de leefbaarheid in onze woonwijken zijn hierbij van groot belang. Dankzij in 2012 goedgekeurde projectmiddelen van de provincie Oost-Vlaanderen, verder aangevuld met financiële middelen vanuit het OCMW én vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij, zal in 2013 een halftijdse woonwelzijnsmedewerker worden aangesteld. We willen daarmee volop inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid in onze wijken. Deze nieuwe medewerker zal dan ook op regelmatige basis te zien zijn in de woonwijken.

Een doordacht beleid met betrekking tot het aanbieden van sociale koopwoningen
De SHM stelt vast dat het koopsegment belangrijk blijft voor de werking van de maatschappij.In 2012 verkocht de SHM 11 appartementen in het hart van de stad Oudenaarde. Een realisatie waar we fier op zijn.
Eind 2012 werden 18 koopwoningen in Geraardsbergen opgeleverd die zullen verkocht worden in het voorjaar van 2013. Met de projecten in uitvoering in 2013 staan 25 koopentiteiten in de steigers.

De continuïteit van de werking van onze vennootschap verzekeren.
We dienen ook op lange termijn te werken en dus zullen we onze eigen middelen aanwenden om onze grondreserves verder aan te vullen en op peil te houden. Op deze manier maken we het mogelijk om ook in de toekomst nieuwe bouwprojecten te realiseren. Er zijn dan ook diverse verwervingen in meerdere gemeenten in voorbereiding hiertoe.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: