De valse insinuaties van Demir over de RVA weerlegd in het parlement.

Nadat de media gisteren voor de tweede keer Demir (NV-A) een forum gaven om valse insinuaties te verspreiden over  de RVA en de uitbetalingsinstellingen werd dit gisteren nog eens volledig weerlegd in de Kamer. Demir beweert dat de RVA voor 291 miljoen euro werkloosheidsuitkeringen onterecht zou uitbetaald hebben. 

Het is hemeltergend en het getuigt van weinig dossierkennis dat ze dit beweert. Dat blijkt nog maar eens uit de informatie die gisteren door minister Peeters in de Kamercommissie werd gegeven.


Minister Peeters benadrukte dat de 291 miljoen een gecumuleerd bedrag is, dat zeker niet enkel slaat op de werkloosheidsuitkeringen. Het gaat om de toekenning van een retroactief voordeel dat niet met uitkeringen kan gecumuleerd worden (bv. een rechter die een werknemer retroactief een opzeggingsvergoeding toekent, waardoor deze zijn werkloosheidsuitkeringen moet terugbetalen); de herberekening van de werkloosheidsuitkeringen van een werkloze met bijberoep; de rechtzetting van fouten en vergissingen van de sociaal verzekerde; en bedrog of kwade trouw van de sociaal verzekerde. Enkel bij de laatste categorie is er sprake van bewuste fraude, aldus de minister. 

In totaal bedroeg de gecumuleerde toestand van de schuldvorderingen van de RVA eind 2014 414,7 miljoen euro. Daarvan is 290,8 miljoen (70,2%) terug te vorderen door de werkloosheidsbureaus, 118 miljoen overgemaakt aan de administratie niet-fiscale invordering en zijn voor 5,8 miljoen aan vorderingen overgemaakt aan het buitenland. “De aangroei van het bedrag van de terugvorderingsbeslissingen genomen in 2014 bedraagt 104,2 miljoen euro of 1,27 procent van de totale uitgaven van de RVA (11,5 miljard euro). Elke euro moet teruggevorderd worden. De RVA zet daar volop op in”, benadrukte Kris Peeters. 

Van de 104,2 miljoen euro aangroei in 2014 gaat het voornamelijk om 36,7 miljoen (26,3%) die teruggevorderd wordt als gevolg van de verscherpte controles op de gezinstoestand, en om 38,5 miljoen (27,6%) die om diverse redenen, die doorgaans pas achteraf kunnen worden vastgesteld, moet gerecupereerd worden. Voorts is er 23,9 miljoen (17,1%) dat bij de dienstenchequebedrijven moet worden teruggevorderd en 16,7 miljoen (12%) bij de ziekenfondsen.

De minister benadrukte dat de RVA alles in het werk stelt om onterechte uitbetalingen terug te vorderen. Indien mogelijk wordt 10 procent op de werkloosheidsuitkering afgehouden. Zo nodig worden ook afbetalingsplannen afgesproken. Om maximaal onterechte betalingen te vermijden, kruisen zowel de RVA als de uitbetalingsinstellingen systematisch en structureel alle mogelijke gegevensbanken. In 2014 waren er 22 soorten systematische kruisingen van gegevensbanken, waardoor het aantal onterechte uitkeringen volgens de minister sterk teruggedrongen is.

“De aanpak die zowel door RVA als de uitbetalingsinstellingen wordt gevolgd, is de juiste aanpak. Op termijn zal deze leiden tot minder fraude omdat de pakkans groter is geworden, precies door deze strengere aanpak”, besloot minister Peeters.

Advertenties

Eén reactie to “De valse insinuaties van Demir over de RVA weerlegd in het parlement.”

  1. De Clercq Patrick Says:

    ik heb deze mening waar rook is er vuur en dat weet u ook, en er is geen enkel Europees land dat 200 miljoen€ of 4 miljard oude Belgische franken uitgeeft aan vakbonden om werkeloosheid uit te betalen, en het fabeltje dat het in Nederland duurder is daar moet u niet achter wegsteken jullie hadden beter wat meer naar Nederland gekeken die hebben grote pensioenfondsen en wat hebben wij hier in België hier is jaren met de miljarden€ door venster en deuren gegooid, en jullie partij genoot wijlen Dehaene die is er ook niet arm van geworden.
    En als er 291 miljoen € in totaal te kort is ja te kort is te kort en daar kunnen jullie niet onder uit.Maar er is ook een positief verhaal als het in nieuws komt en er wordt er over gesproken dan gaat het meestal wat rapper vooruit,er zijn al zoveel van die zaken uitgekomen, En dan nog niet spreken van jullie zesde staatshervorming dat is ook een zaak om niet fier op te zijn .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: