Blijven opkomen voor een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg

Terecht stelt Marc Justaert in zijn inleiding bij het memorandum van de CM voor de federale verkiezingen dat wij over een kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem beschikken. De totale kostprijs van ons systeem schommelt rond het Europees gemiddelde. Het systeem is vandaag voor iedereen toegankelijk en er zijn geen wachtlijsten in de gezondheidszorg. Tot slot wijzen Europese enquêtes uit dat de Belgen tevreden zijn over hun gezondheidssyteem. Houden zo zou ik zeggen. Wat goed is moeten we goed houden.

Er komen grote uitdagingen op ons af. We zullen die met veel verantwoordelijkheidsgevoel goed moeten aanpakken.

De basisprincipes die we daarbij voor ogen houden zijn:

 • solidariteit
 • rechtvaardigheid
 • toegankelijkheid voor iedereen

Welke zijn de uitdagingen waarvoor we staan?

 • een solidaire, toereikende en stabiele financiering waarborgen;
 • voorrang geven aan de meest kwetsbaren en de financiële situatie verbeteren van arbeidsongeschikten, invaliden en personen met een handicap;
 • er over waken dat gezondheidszorg niet geprivatiseerd wordt, niet onderworpen wordt aan de regels van de markt;
 • het zorgaanbod afstemmen op nieuwe technologische mogelijk- heden en op de vooruitgang van de geneeskunde;
 • de geneesmiddelenkost drukken;
 • een gezondheidsbeleid dat rekening houdt met de vergrijzing van de bevolking.

Concrete programmapunten voor de komende jaren vanuit CD&V:

 • verdere harmonisering van de regeling voor werknemers en van de regeling voor zelfstandigen;
 • persoonlijk aandeel van de mensen in de ziektekosten mag niet verder stijgen. Mensen met een laag inkomen of extra zware ziektekosten krijgen een extra tussenkomst;
 • in de ziekenhuizen een verbod op ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonskamers;
 • inkomens van mensen met een invaliditeitsuitkering verbeteren (verhoging van de uitkering en een koppeling aan de welvaart);
 • strijd tegen overconsumptie van geneesmiddelen en voorschrijf- gedrag van generische geneesmiddelen aanmoedigen;
 • planning van het ziekenhuisaanbod met een voldoende provinciale en regionale spreiding waardoor voor iedereen, ongeacht de woonplaats, de basiszorg gegarandeerd is;
 • verdere uitbouw van de thuiszorg en thuisverpleging.
Advertenties

%d bloggers liken dit: