Onthaalouders

Ik ben de laatste weken zeer veel op de baan. Ikzelf vind dat echt geen probleem. Maar op het thuisfront zien ze me liever toch wat meer thuis. Er zitten er al twee in “de blok” en de twee jongste beginnnen straks aan hun examens in het College. Ik kan gelukkig terugvallen op mijn vrouw om thuis heel veel te beredderen. Onze kinderen zijn ook al wat ouder en doen al veel zelf. In heel wat gezinnen waar ze met twee gaan werken en er nog kleine kinderen zijn is het niet zo eenvoudig om alles rond te krijgen. Er komt nogal wat organisatie en hulp (dikwijls van familie) bij kijken. Wij hebben het ook meegemaakt. In onze directe buurt hadden we toen geen familie en moesten we terugvallen op onthaalmoeders en babysits. Anick heeft er toen voor gekozen een hele periode deeltijds te werken. Dat was voor ons anders niet haalbaar.
De ervaring heeft ons geleerd dat kinderopvang en aangepaste verlofsystemen, van zeer groot belang zijn voor jonge gezinnen met kinderen. Anick werkt zelf in een dienst voor onthaalouders en wordt dagelijks geconfronteerd met de vraag naar kinderopvang en het werk van de onthaalouders thuis.

Ik ben dan ook meer dan ooit overtuigd dat er heel wat zaken moeten verbeteren op dat vlak om de jonge gezinnen te ondersteunen:

  • meer kinderopvangplaatsen; (ouders vragen een jaar voor de geboorte een kinderopvangplaats aan en vinden er dan nog soms geen)
  • meer kinderbijslag en die laten mee evolueren met de stijging van de lonen. Investeren in kinderen wil zeggen dat je gezinnen die kiezen voor kinderen ook financieel moet ondersteunen;
  • aangepaste en langere verloven na de geboorte of adoptie van een kind en bij zorg voor een kind;
  • meer middelen voor meer kinderopvangplaatsen, een beter statuut voor de onthaalouders en een betere verloning voor de onthaalouders;

Ik vind dat we nu eens echt werk moeten maken van een beter statuut voor de onthaalouders en een betere verloning. Dat is niet alleen een waardering en erkenning voor het werk van die mensen, maar zo maken we de job ook aantrekkelijker en zullen er misschien meer mensen voor deze job kiezen wat automatisch moet leiden tot meer kinderopvangplaatsen.

De nationale actiedag van de onthaalouders van volgende week vrijdag 1 juni in Brussel krijgt dan ook mijn volledige steun. Deze mensen verdienen onze waardering!


Stefaan kent heel wat onthaalouders en luistert naar hun verzuchtingen. Woensdagmiddag was hij op bezoek bij Magda. Een druk moment voor een onthaalouder: eigen kinderen die thuiskomen, ouders die hun kindje komen ophalen en etenstijd voor Lucas, een jonge spruit die gans de dag blijft. Magda is een van de vele onthaalouders die de vraag naar een beter statuut ten volle ondersteunt.


Uit het nieuws

Vrijdag, 1 juni werd er een nationale actiedag Onthaalouders georganiseerd.

Graag verwijzen we u naar de passage hierover in het CD&V-programma:

Voldoende kinderopvang is dan ook essentieel. Kinderopvang heeft een economische, pedagogische en sociale functie: ouders kunnen buitenshuis werken, het creëert arbeidsplaatsen, stimuleert de sociale ontwikkeling van kinderen. CD&V steunt het Vlaamse beleid om het aanbod van kwaliteitsvolle gewone en flexibele kinderopvang door overheid en vrij initiatief verder uit te bouwen. Federaal wil CD&V dit versterken. Dankzij CD&V genieten onthaalouders sedert 1 april 2003 een verbeterd sociaal statuut. CD&V wil evolueren naar een werknemersstatuut gelijkaardig aan dat van huisarbeiders. CD&V wil ook werkgevers die investeren in eigen kinderopvang aanmoedigen. De middelen van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (15 miljoen euro gefinancieerd door werkgevers) moeten naar Vlaanderen voor een betere inzet van alle beschikbare middelen.

Advertenties

%d bloggers liken dit: