Medewerkers Sociaal Huis Oudenaarde binden de loopschoenen aan

vrijdag 2 mei 2014

Een twintigkoppig team van het Sociaal Huis Oudenaarde  (waaronder uw dienaar) zal aan de start staan van de Levensloop in Ronse, een initiatief dat op 10 en 11 mei wordt georganiseerd. Het Sociaal Huis staat met zijn sociale dienstverlening in de eerste plaats ter beschikking van de inwoners van Oudenaarde,  maar  met de partners Leerpunt Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen, Het Huis van het Nederlands, Inburgering Oost-Vlaanderen en het CAW zijn we er ook voor de ruime regio. Het Sociaal Huis Oudenaarde is daarom solidair met de Levensloop in Ronse.

levensloop_foto.jpg.h380

Advertenties

Fotoverslag Meiavondfeest

vrijdag 2 mei 2014

Dinsdagavond vond het jaarlijkse meiavondfeest van mijn broer Alexander en mezelf plaats in de Vier Seizoenen (Domein Puyenbroeck) te Wachtebeke. We verwelkomden ongeveer 1300 personen waaronder heel wat familie, vrienden, en sympathisanten. Ik waardeer hun aanwezigheid en steun enorm. Dit doet heel veel deugd!
Dit jaar waren er ook heel wat Oost-Vlaamse kandidaten voor de verkiezingen van 25 mei. Hier een klein sfeerverslag.

Na 5 jaar werken 93 vrijwilligers mee in de Vesting!

maandag 28 april 2014

Het dienstencentrum kreeg op 25 februari 2009 zijn erkenning, en werd de Vesting genoemd, een veilige plek waar de deuren openstaan voor iedereen, ongeacht de sociale achtergrond, leeftijd, financiële mogelijkheden, culturele eigenheid, capaciteiten en gezondheidstoestand.
Op 29 april 2009 ging het dienstencentrum dan officieel van start onder leiding van Johanna Vande Populiere.
Johanna runt sindsdien het dienstencentrum met de hulp van 1 voltijds administratief medewerker, 1 voltijds sociale tewerkstelling en 93 vrijwilligers, die samen 4 voltijds equivalenten in aantal uren vertegenwoordigen.
Naast het druk bezochte ‘restaurant De Pelikaan’, wordt er een waaier aan allerhande activiteiten en vorming aangeboden, al of niet in samenwerking met andere organisaties. Al deze activiteiten worden voor 90 % door vrijwilligers verzorgd, die ook in de voorbereiding hiervan veel van hun vrije tijd investeren.
Het zijn ook uitsluitend vrijwilligers die instaan voor het uitbaten van de cafetaria gedurende 7 dagen op 7, het inzamelen en aan de man brengen van voeding voor en door de onlangs opgerichte sociale kruidenier.
Het dienstencentrum is op dit ogenblik nog ingebed in de gebouwen van het woon- en zorgcentrum De Meerspoort, maar daar komt volgend jaar een einde aan, eens de rusthuisbewoners naar de nieuwbouw op dezelfde campus verhuisd zijn.
De Vesting zal dan over meer plaats kunnen beschikken en evolueren in groei en eigenheid op maat van de behoeften van de gebruikers om deze laatste nog meer tegemoet te kunnen komen.
Ik ben meer dan ooit overtuigd van de verdere uitbouw en ondersteuning van de Vesting. Vrijwilligers zijn immers van onschatbare waarde voor onze samenleving.
De Vesting zal een centrale rol blijven spelen als centrum van ontmoeting, vorming en hobby, ook als ideeënleverancier van nieuwe initiatieven voor de bevolking. Ook de “vermaatschappelijking van de zorg” is een nieuwe uitdaging voor een lokaal dienstencentrum. Daarmee wordt bedoeld dat we meer dan nu nog beroep zullen moeten doen op vrijwilligers, mantelzorgers, familie, buren om mee zorg te dragen voor de oudste groep van senioren die zorgen nodig hebben en waarbij we een opname in een rust- en verzorgingstehuis zo lang mogelijk proberen uit te stellen.

devesting

Vernieuwd AZ Oudenaarde vervult regionale ‘zorgfunctie’

zondag 27 april 2014

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Oudenaarde mocht ik vrijdag, samen met algemeen directeur Ann De Maere, de professionele zorgverleners uit de regio verwelkomen voor een rondleiding in ons volledig verbouwd en vernieuwd ziekenhuis in Oudenaarde.
In onze beleidsvisie staat dat het AZ Oudenaarde zich wil positioneren als een dynamisch en kwalitatief hoogstaand basisziekenhuis. Om dat te realiseren, moet je uiteraard op de eerste plaats over de juiste mensen beschikken, maar moet je ook over een moderne en goede infrastructuur beschikken. Ons oorspronkelijk ziekenhuis dateert van 1962, het OLV hospitaal. Na 50 jaar met tussendoor hier en daar al wat verbouwingen en verhuizingen was ons ziekenhuis toe aan een grondige, zeer grondige vernieuwbouw. De voorbije jaren is het OLV-ziekenhuis geëvolueerd van een zuiver OCMW-ziekenhuis naar een vzw met drie partners: het OCMW, de dokters van het ziekenhuis en de medische staf van het ASZ Aalst.
Hard gewerkt.
Er is de voorbije periode keihard gewerkt, niet alleen door de aannemers, maar ook intern. Zo een verbouwing doen en tegelijkertijd ,operationeel blijven in een medische omgeving is niet zo vanzelfsprekend. Er komt veel tegelijkertijd op de mensen af (personeel en werknemers). Dat zorgt voor extra werk, extra druk, waarbij aan de mensen toch wel wat meer verdraagzaamheid gevraagd werd dan in normale situaties. Maar het resultaat mag gezien worden en dat is wat we vandaag willen doen: het resultaat tonen. Na zo’n twee jaar verbouwen en reorganiseren is ons ziekenhuis AZ Oudenaarde verveld tot een kwaliteitsvol, modern, mooi en aangenaam ziekenhuis, waar de patiënt met de beste zorgen wordt omringd. Niet alleen de infrastructuur werd vernieuwd, maar ook heel wat diensten en afdelingen worden heringeplant.
Kwaliteit primeert in regionaal basisziekenhuis.
We zijn ervan overtuigd dat zowel het personeel, de artsen als de mensen van Oudenaarde en uit de regio het resultaat van deze enorme investering zullen weten te waarderen en dat we hiermee de toekomst van een kwaliteitsvol basisziekenhuis in onze stad en onze Vlaamse Ardennen verzekeren.
Dat is en blijft voor ons de uitdaging: betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle medische zorg, niet allen voor Oudenaarde, maar voor de ganse regio. Wij hebben met onze stad immers niet alleen een belangrijke centrumfunctie te vervullen voor handel en economie, maar ook voor ‘zorg’ . Het Az Oudenaarde is daarbij een belangrijke speler en vervult een leidinggevende rol waarbij voluit wordt ingezet op innovatieve projecten, met vernieuwende ideeën, met vooruitziende ontwikkelingen die steeds tot doel hadden en hebben om de zorgverstrekking op een kwalitatief hoger niveau te tillen en het blikveld en het aanbod te verruimen, verder dan de loutere medische dienstverlening. Zo werden we bijvoorbeeld vorige week nog weerhouden door de provincie Oost-vlaanderen voor een duurzaamheidsproject, waarbij we extra middelen krijgen voor het stimuleren van het woon-werkverkeer via de fiets.
Tewerkstelling
Deze belangrijke medische centrumfunctie van ons ziekenhuis vertaalt zich ook in een belangrijke tewerkstelling. Met 65 artsen en meer dan 500 personeelsleden is ons ziekenhuis een van de grootste werkgevers uit de regio.
Kortom, het AZ Oudenaarde speelt in onze stad en in de regio een bijzonder belangrijke rol, dit zowel in medisch als in economisch opzicht. Met deze nieuwe infrastructuur zijn we klaar om onze rol als kwaliteitsvol regionaal basisziekenhuis sterker in te vullen.
En we zijn daar fier op. Fier op de uitstraling van het AZ, op het werk en de inzet van iedereen die hieraan zijn steentje bijdraagt, de bestuurders, alle personeelsleden, de artsen, het verplegend personeel en de medewerkers.

Ik laat mij niet de mond snoeren!

woensdag 23 april 2014

Ik kreeg gisterennamiddag de gerechtsdeurwaarder over de vloer. Sodexo liet mij een ingebrekestelling betekenen met de eis om een artikel over de omruiling of terugbetaling van dienstencheques onmiddellijk van mijn persoonlijke website te verwijderen.
Als ik daar vandaag niet op in ga, zal Sodexo mij dagvaarden voor de kortgeding rechter waarbij een dwangsom van 1000 euro per dag vertraging voor de verwijdering en een schadevergoeding van 10.000 euro voor imago verlies zullen worden gevorderd. Sodexo overweegt ook een strafklacht neer te leggen voor laster en eerroof.
Ik zal niet ingaan op de eis van Sodexo om het bewuste artikel van deze website te verwijderen. Ik kan dit niet anders interpreteren dan pure intimidatie van Sodexo om mij de mond te snoeren. Wel, ik laat mij niet intimideren. Ik beschouw het als mijn plicht om de weinig transparante manier van werken van Sodexo aan de kaak te stellen in een poging om te vermijden dat dienstencheques zouden verloren gaan voor de mensen en ze hun geld niet zouden terugkrijgen.

Begin april ondervroeg ik minister de Coninck over de hoeveelheid dienstencheques die in omloop waren die op het einde van de maand onherroepelijk zullen vervallen. Ik riep toen de uitgiftemaatschappij en de RVA op de gebruikers zo veel mogelijk en langs verschillende kanalen te informeren zodat er zo weinig mogelijk cheques verloren zouden gaan. ‘De procedure moet transparant en duidelijk zijn’ zei ik toen. De minister deelde mijn zorg en beloofde nogmaals aan te dringen op een goede communicatie over de vervaldatum. De chaos en moeilijkheden die ontstonden bij Sodexo naar aanleiding van de vorige prijsverhoging in mei 2013 ligt immers nog vers in het geheugen.Klanten moesten wekenlang wachten op een goedkeuring van de omruiling en de terugbetaling liep grote vertraging op. Bovendien was Sodexo toen niet bereikbaar voor vragen.
Net vandaag, de dag waarop Sodexo de verwijdering van het artikel op deze website eist, communiceert Sodexo uitgebreid over de omruiling of terugbetaling van oude dienstencheques.
Eindelijk gaat Sodexo dus in op wat ik al weken vraag: de mensen goed informeren over wat er hun te doen staat om de cheques om te ruilen of terug te laten betalen. Net op tijd, want enkel cheques die via de geijkte procedure vóór 1 mei bij Sodexo worden ingediend, kunnen omgeruild of terugbetaald worden. Ik hoop dat deze communicatie op de valreep nog veel gebruikers met oude cheques kan wakker schudden, zodat er zo weinig mogelijk cheques verloren gaan. Hopelijk steekt Sodexo evenveel werk in het opvolgen en te woord staan van hun klanten als in het lezen van websites van politici.

20% meer OK-Pasgebruikers in Oudenaarde

woensdag 23 april 2014

4.28% van de Oudenaardse bevolking heeft een OK-Pas. Dat zijn 211 meer OK-pashouders dan in 2012 of een stijging van 20%. In totaal gaat het om 587 gezinnen. Die pas wordt in Oudenaarde ingezet als effectief middel in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Hij geeft automatisch recht op een aantal voordelen/kortingen, die extra ondersteuning bieden voor inwoners die het financieel moeilijk hebben.

Zo krijgen de mensen met een OK-Pas een aanzienlijke korting op de prijzen voor activiteiten ingericht door stadsbestuur, OCMW en heel wat sociale, culturele- en jeugd- en sportverenigingen,… maar ook op de prijs van kinderopvang, van inschrijvingsgeld voor de muziek- en tekenacademie. Ook krijgen ij een korting op de schoolfacturen van de kinderen voor eendaagse en meerdaagse schoolactiviteiten. De OK-pas houder betaalt slechts 25% van dei factuur. De rest wordt bijgepast door de school en het OCMW. In het sociaal restaurant de Pelikaan kan men een warme maaltijd krijgen aan 3 euro en men heeft toegang tot de sociale kruidenier, de KABA.

Het is opmerkelijk dat het aantal gepensioneerden dat een Ok-pas aanvraagt gedaald is (vn 182 in 2012 naar 120 in 2013) en dat er een kleine 100 meer kinderen/jongeren (totaal 502) een OK-pas aangevraagd hebben. Van die 502 kinderen zijn er 362 schoolgaande kinderen in Oudenaarde, die dus genieten van de financiële afspraken tussen de school en het OCMW.
Voor het zwembad werd d Ok-pas 331 keer gebruikt en voor kinderopvang 1.313 keer. 19 leerlingen gaan naar de muziekschool met een OK-pas en in de woeker werd de Ok-pas 265 keer boven gehaald.
In het sociaal restaurant De Pelikaan werden in 2013 niet minder dan 10.983 maaltijden aan 3 euro verstrekt aan de Ok-passers. Dit is een lichte stijging in vergelijking met het jaar er voor. In januari werd de prijs voor een gewone maaltijd verhoogd van 9 na naar 10 euro, maar het sociaal tarief bleef behouden.
Wat de OCMW-voorzitter bijzonder tevredens telt is de stijging van het aantal Oudenaardse verenigingen die een overeenkomst hebben met de OK-paswerking en een korting van 25% op de normale prijs toekennen. 59 verenigingen doen nu al mee en dat is eens tijging van 20%!.

We stellen ook een stijgende belangstelling vast van de ons omringende gemeenten voor het Ok-pasconcept. Met de gemeente Zwalm werken we al samen en met Ronse kijken we hoe we een aantal zaken beter op elkaar kunnen afstemmen. En tot slot wil ik ook nog heel speciaal het initiatief OK-Swaree vermelden. Dat is een groep van een 20-tal vrijwilligers die voor en met mensen van de doelgroep laagdrempelige cultuuractiviteiten organiseert. Hierdoor wordt ontmoeting gestimuleerd en wordt in een aangename sfeer ook aandacht besteed aan vorming en informatie. De Ok-pas is in alle geval uitgegroeid tot een goed ingeburgerd en gewaardeerd instrument om menne die het financieel moeilijk hebben een steuntje te bezorgen.

Schooldebat in Eeklo

dinsdag 22 april 2014

Na de heisa van de voorbije week over het verbieden van verkiezingsdebatten in scholen trok ik  met een gezonde dosis nieuwsgierigheid deze morgen naar het Atheneum in Eeklo  voor een schooldebat. En ja, men had er deze morgen nog over gediscussieerd of ze het debat zouden laten doorgaan of niet. Ze namen de moedige beslissing om het te laten doorgaan. Proficiat, want wat is er nu mis met schooldebatten? Die leiden net naar meer inzicht en informatie over hoe onze democratie werkt, geven aan waarvoor politieke partijen staan, wat ze doen en niet doen, etc…. en zou ook de nuance moeten brengen bij de oneliners die dag in dag uit in de media gelanceerd worden. Wat dat laatste punt betreft was ik na het debat toch wel erg ontgoocheld in de vertegenwoordiger van de NV-A, die in de discussie niet verder geraakte dan die oneliners zoals “alle werklozen zijn liuiaards” en dergelijke.

Ik kon er best mijn ding doen en uitleggen dat je jeugdwerkloosheid best aanpakt door te zorgen voor meer werk. En  dat doen we best door onze bedrijven en kmo’s te versterken zodat ze beter kunnen concurreren en zo meer werk naar hier kunnen halen. Vandaar dat we de loonlasten willen verlagen. Tweede belangrijke punt van aanpak is de arbeidshandicap “ervaring” wegwerken. Bij sollicitaties knapt het voor jongeren daar dikwijls op af: “geen ervaring”.   Vandaar gegarandeerd een stage of een werkervaring of een opleiding als je een tijdje werkloos bent als jongere. Federaal hebben we geld voorzien om zo 10.000 stageplaatsen voor jongeren te creëren. spijtig genoeg heeft de bevoegde Vlaamse minister, Muytters (NV-A)  er nog maar 1000 kunnen realiseren. En derde element in de aanpak van de jeugdwerkloosheid is de veel sterkere wisselwerking tussen onderwijs en bedrijven. Jongeren die op school zitten moeten veel meer de kans krijgen om kennis te maken met bedrijven, organisaties, instellingen. Op die manier kunnen ze al ervaring opdoen en vooral ook zelf ontdekken wat hun goed ligt en wat hun sterke kanten zijn. Op die manier zulllen ze ook beter gewapend zijn om op de arbeidsmarkt hun plaats te zoeken.

Dank aan de organisatoren en vooral Hilde Naessens die het debat in goede banen leidde en natuurlijk ook aan de leerlingen die met hun goed voorbereide vragen een interessant debat op gang brachten.

En we zijn vertrokken….

zaterdag 19 april 2014

foto bordenzetters oudenaarde actie foto bordenzetters oudenaarde foto bolleke

De borden rijzen uit de grond en onze ‘bolleke’ rijdt ook al….

Fabian Cancellara op bezoek in het Centrum Ronde van Vlaanderen

maandag 14 april 2014

Fabian Cancellara, de kersverse winnaar van de Ronde van Vlaanderen, bezocht een dag na zijn zege zijn supporterslokaal brasserie ‘De Flandrien’ in het Centrum Ronde van Vlaanderen. Er kwamen een pak fans langs om hun idool te begroeten waardoor het supporterslokaal soms uit zijn voegen barstte. De Zwitser nam de gelegenheid te baat om zijn fans te begroeten nu het kan. Hij sloot zijn bezoek af achter de toog en tapte er enkele pinten .

?????????????????????????????????????????????????????????????

Dienstencheques: wordt 1 mei een feestdag voor Sodexo?

donderdag 3 april 2014

 

Bent u één van de dienstenchequegebruikers die nog cheques van 8,5 EUR in de kast heeft liggen? Zoals u zijn er nog 450 000 gezinnen. Ik huiver voor een herhaling van het scenario van vorig jaar: duizenden mensen van wie de dienstencheques verloren gaan en chaos en onrust bij de gebruikers die hun cheques willen omruilen of laten terugbetalen.
Honderdduizenden vooruitziende gebruikers hebben in december extra dienstencheques gekocht aan het tarief van 8,5 EUR. Vanaf 1 januari betaalt u immers 9 EUR per dienstencheque. De cheques aan lagere prijs zijn bruikbaar tot en met 30 april. Vanaf 1 mei zijn ze onherroepelijk verloren, totaal waardeloos. Ik vind het  onaanvaardbaar dat Sodexo er een boeltje van maakt om uw geld terug te krijgen of om ze om te ruilen.
Wie zijn goedkopere cheques niet meer kan gebruiken om de poetshulp te betalen vóór 1 mei, moet ze dus dringend omruilen of laten terugbetalen. Dit is echter niet zo gemakkelijk als het lijkt: je kan dat immers enkel online doen of via een formulier dat u online moet afprinten! De procedure om cheques in te  wisselen brengt een grote administratieve rompslomp en administratiekosten met zich mee. Als je weet dat slechts 18,4% van de dienstenchequegebruikers werkt met elektronische dienstencheques en bij de 65-plussers slechts 8,7%, dan moet je je geen illusies maken over het feit dat al deze mensen de omruiling of terugbetaling correct online zullen kunnen regelen. Wie administratief zwak is of weinig computervaardigheden bezit, valt uit de boot.
Enkel cheques die vóór 1 mei bij Sodexo aankomen, kunnen omgeruild of terugbetaald worden. Bij de vorige prijsverhoging in mei 2013 zorgde de plotse piek van aanvragen tot omruil of terugbetaling bij Sodexo voor wekenlange vertragingen en onrust bij de gebruikers. Ik heb de minister dan ook opgeroepen om Sodexo op het matje te roepen   om de inruilperiode te verlengen, zodat alle gebruikers de kans krijgen om hun vervallen cheques om te ruilen.
Minister De Coninck belooft contact op te nemen met Sodexo om aan te dringen op meer transparante informatie i.v.m. de mogelijkheid tot omruiling.

Zolang Sodexo geen gehoor geeft aan deze oproep kunnen wij maar één ding doen: informeren, informeren, informeren in de hoop dat er zo weinig mogelijk gebruikers slachtoffer worden van deze schandalige regeling van Sodexo.

DSC_0110

Links:

http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1839919/2014/04/03/Geldigheidsduur-oude-dienstencheques-wordt-niet-verlengd.dhtml

http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/Geldigheidsduur_oude_dienstencheques_wordt_niet_verlengd.9486097-2214.art

 

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/EP_140403_VillaPolitica?video=1.1929597